Laatste berichten

COLLECTEN

zondag 1 januari 2040

Nu er momenteel geen diensten in de kerk gehouden worden is het lastig met de collecten. In de Zondagsbrief staan de doelen vermeld.

Tijdens de periode waarin er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden, kunt u uw bijdrage voor de collecten wekelijks overmaken via de website. U kunt een bedrag aangeven voor zowel de diaconale collecte als de collecte voor de kerk. Vervolgens kunt u dit afrekenen via iDeal. De giften zijn standaard bestemd voor de collectedoelen zoals vermeld op de zondagsbrief van de huidige week. Wanneer u een bijdrage wilt geven voor een ander doel dan kunt u dit aangeven in het opmerkingen veld.

Klik hier om uw gift over te maken, of scan de onderstaande QR code met uw smartphone om de betaalpagina te openen.

 

 

Aanmelden kerkdienst

vrijdag 17 juli 2020

Vanaf heden is het mogelijk om u online in te schrijven voor de kerkdiensten.

De genoemde secties hebben de eerste mogelijkheid. Vanaf vrijdag 18.00 uur kan iedereen zich inschrijven.

Ga naar Kerkdiensten -> Aanmelden kerkdienst voor de aanmelding.

Pastoraal spreekuur week 30

donderdag 16 juli 2020

Het Pastoraal spreekuur is weer van start gegaan, van harte welkom!

Het pastoraal spreekuur in d' Oude Bieb is er iedere donderdag van 14:00 - 15:00 uur.
Deze week is aanwezig: Lijda de Jong

Opgeven jeugddienst

maandag 13 juli 2020

Door te klikken op dit bestand kun je aanmelden voor de jeugddienst van zondag 12 juli om 18:00 uur bij de fam. Van Putten op de Philipshoofjesweg 92.
Neem je je eigen (strand)stoel mee?

https://tinyurl.com/ybwwabze

 

 

Actie "Vrijwillige Bijdrage"

woensdag 1 juli 2020

Actie “Vrijwillige Bijdrage” Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het “goede’ te zoeken. De plek waar we elkaar en bovenal God kunnen ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een “doodgewone” doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. De kerk kost geld: De diensten, de dominee, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, de missioniare activiteiten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Het thema voor dit jaar is “Geef voor je kerk (en voor elkaar)”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan de Kerk!

In deze Corona-crisis is dit helaas even niet mogelijk in de kerk, maar kunnen we elkaar wel op andere manieren tot troost en bemoediging zijn. Hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten in de kerk en tijdens de activteiten.

De actie start op 11 mei en duurt tot en met 29 juni 2020.

De vrijwilligers gaan die periode op pad en vragen aan de leden om een steentje bij te dragen aan de mogelijkheden om blijvend actief kerk te kunnen zijn. Bent u geen kerkelijk lid en wilt u toch bijdragen aan het in stand houden van de kerk en haar activiteiten, dan kunt u een donatie overmaken naar NL26 RABO 0314100040 t.n.v. Hervormde gemeente Dirksland onder vermeling van “ Actie Vrijwillige Bijdrage”. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken via iDeal: www.hervormddirksland.nl/vrijwilligebijdrage

Hartelijk dank voor uw gift!

Aftrek gewone en periodieke giften

Er zijn twee soorten giften:

Gewone giften:zijn aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw drempelinkomen (uw gezamenlijke inkomen minus aftrek kosten eigen woning); Periodieke giften: zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag. Onze Hervormde Gemeente is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom mag u, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte Inkomstenbelasting uw jaarlijkse gift/bijdrage aftrekken onder de voorwaarde dat:

Periodieke giften: giften die periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar); In dat geval is er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de Hervormde Gemeente en u betreffende deze periodieke giften. Zo’n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd in een formulier van de Belastingdienst. Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder imkostenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. Wellicht kunt u overwegen bij het vaststellen van uw jaarlijkse bijdrage hiermee rekening houden. De regeling ‘periodieke giften’ is het overwegen waard als u in het verleden bij aftrek van uw giften (incl. jaarlijkse kerkelijke bijdrage) onder of net boven de voor u geldende drempel uitkomt.

Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken kunt met de penningmeester van de kerk contact opnemen. Ook als u meer wilt weten over de regeling kunt u contact opnemen met de (nieuwe) penningmeester van de kerk:

Penningmeester E-mail: pieterpolak@hervormddirksland.nl

Wilt u nog meer weten?

Als u na lezing van het bovenstaande nog meer wilt weten, ga dan naar de website van PKN-Nederland. Hierop vindt u een schenkcalculator, waarmee eenvoudig is te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.

Direct naar de schenkcalculator? http://pkn.schenkcalculator.nl/

Informatiebrief aan de gemeente

zaterdag 27 juni 2020

Vanaf 28 juni zal er weer live in de kerk worden gezongen. Helaas is samenzang nog niet mogelijk. Gezongen wordt door 1 of 2 personen en zij worden begeleidt door orgel of piano en eventuele andere passende instrumenten. Vanaf 12 juli worden per zondag weer twee diensten gehouden. Meer informatie hierover is te vinden in deze brief. Om de samenkomsten mogelijk te maken, is ook een gebruiksplan gemaakt. Hierin staat alle belangrijke informatie over het bezoeken van de kerk.

Klik hier voor de brief

Klik hier voor het gebruiksplan

Koningsdag 2020

vrijdag 24 april 2020
Ter gelegenheid van de verjaardag van onze koning Willem Alexander, is er maandagavond 27 april een extra uitzending vanuit de kerk. Deze uitzending begint om 19.15 uur. 
U kunt luisteren naar gedichten voorgedragen door Els van Wageningen, vaderlandse liederen en een korte overdenking.door ds. Timmerman. Het programma duurt tot ca. 20.00 uur. Muziekvereniging Amicitia sluit het programma af met het spelen van het Wilhelmus. 

 

 
 
 

CORONA virus

dinsdag 14 april 2020

In verband met het Coranavirus, worden er voorlopig nog geen bijeenkomsten gehouden in het kerkgebouw.
Naast de erediensten op zondag, zijn er ook een aantal activiteiten door de week.

Woensdagavond van 19.15 uur – 19.45 uur gebedsdienst.
Vrijdagmorgen van 10.45 uur – 11.15 uur gebedsdienst.
Zaterdagavond van 19:00 - 20:00 uur muziek op verzoek op het orgel.
Aanvragen kan via: 0187-651817 of email: Weenink.fam@gmail.com

Niemand alleen; hulp is dichtbij (RD)

zaterdag 21 maart 2020

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/niemand-alleen-hulp-is-dichtbij-1.1642173

BUUTEGEWEUN!!

vrijdag 24 januari 2020

Zondag kregen we de vraag in de jeugddienst wat ga je deze week voor buutegeweuns doen?
De muziekgroep van de kerk heeft daar over nagedacht, ze staan onder leiding van Sarita van Steeg. Sarita is ziek en heeft kuren en bestralingen ondergaan. Lees verder.......

Vandaag, vrijdag 24 januari, was de laatste dag van de behandelingen, de muziekgroep heeft de koppen bij elkaar gestoken en bedacht een miniconcert voor Sarita. Vanavond gezongen, gewoon op straat met een heleboel andere leden van de kerk die van 't initiatief wisten. en t was BUUTEGEWEUN.

dankje jongens en meiden voor t organiseren.

IEDER WIST

dinsdag 24 december 2019

We dronken warme chocolademelk,
het licht van kaarsen, één dag in het jaar.
Ere zij God en
de zondagse kleren,
de herdertjes lagen bij nacht
en ieder wist waarom dit was.

Een sinaasappel en een boek.
Een verhaal over wolven en sneeuw.
Het kind vanuit de eeuwigheid naar ons.
Wijze mannen in Jeruzalem op zoek.
Haast u naar Bethlehem.
En ieder wist waarom.

Zei de vrouw.

O kerstnacht, schoner dan de dagen.
Nog lang niet de dag die zag hoe dit kind zich
aan zonde verbond en volbracht wat in
geen mensenhart bestond.
Maar wij wisten ervan, het was al een feit.
En daarom, precies daarom.

Want we wisten het,
allemaal en altijd.
Zei de vrouw.

Het werd gaandeweg anders, zei ze.
Het volgende las ik, zei ze:

We zijn gaan schitteren en stralen in dat
meest verborgen uur.
In het holst van de tijd
ontsteken wij onheilig vuur
en schaterend verdrijven we de
angsten van de nacht.
En morgen zien we wel...

En ze zegt dat het waar is.
We zoeken elkaar, want
we zijn zo alleen
in deze snelle tijd.
Het lijkt wel of niemand nog weet
wat van waarde mag zijn.

Ze was kwijt wat ze eens dacht te kennen.
Wie gaat het haar vertellen?

 

Protocol Kerk TV Hervormde Gemeente Dirksland

woensdag 13 november 2019

Kijk live via kerkdienstgemist.nl

Gemeenteleden die niet bij kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via Kerk TV de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt.
Kerk TV maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en mogelijk beelden tijdens, voor en na de dienst van bezoekers van de dienst.

Voor aanvang van de dienst staat de camera gericht op de katheder en zullen geen kerkbezoekers in beeld zijn, tenzij voor de eerste bank wordt langsgelopen.

De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kunnen) zijn. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meekijken en luisteren met de eigen gemeente. De opname van een bijzondere dienst (bijv. belijdenis of dopen) kan worden bewaard door deze zelf te downloaden via kerkdienstgemist.nl

In het kerkgebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet. Er hangt een bordje bij de ingang.

De beelden blijven maximaal 12 maanden beschikbaar via internet op www.kerkdienstgemist.nl of via de kerkdienstgemist.nl app voor tablet en/of smartphone. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden over het algemeen niet close en niet in front opgenomen, maar voornamelijk via een totaalbeeld en van achter. Uitzonderingen zijn diensten waarbij gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering in de dienst. Denk aan doop-en belijdenisdiensten of andere diensten waar gemeenteleden deelnemen aan de liturgie.

Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de beelduitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

De kerk wordt regelmatig verhuurd aan derden voor het houden van concerten e.d.. Van deze verhuringen worden geen beelden live uitgezonden via onze website en/of via Kerkdienstgemist.nl; alleen kerkdiensten worden live uitgezonden.

Bij de gemeenteleden is inmiddels algemeen bekend, dat beelden worden gemaakt van de diensten en dat deze worden uitgezonden.
KerkTV valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP verkregen te worden.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.nl.
De Hervormde Gemeente Dirksland in het algemeen, het college van kerkrentmeesters als beheerder en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk gebruik van opnames, die via kerkdienstgemist.nl, of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming van het College van Kerkrentmeesters als beheerder en de Kerkenraad mogen geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

Een exemplaar van deze regeling wordt op het kerkelijk bureau neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba via scriba@hervormddirksland.nl .
Bezwaren tegen beelduitzendingen kunnen schriftelijk worden gemeld bij de scriba van de Hervormde gemeente Dirksland via scriba@hervormddirksland.nl .
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk.

Aanmeldformulier Buddy

dinsdag 12 november 2019

Klik hier voor meer informatie en om je eventueel aan te melden

Vacatures jeugdwerk

maandag 24 juni 2019

Momenteel is een heel aantal van onze gemeenteleden al geruime tijd actief in het jeugdwerk. Omdat sommige van hen toe zijn aan iets anders zijn we dringend op zoek naar broeders of zusters die hen willen vervangen. Het gaat om maar liefst 22 vacatures!

Kijk op de speciale actiepagina voor alle vacatures en om u aan te melden!

  

  

 

Vrijwillige Bijdrage

maandag 6 mei 2019

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een “doodgewone”  doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. De kerk kost geld:  De diensten,  de dominee, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, de missioniare activiteiten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Zo wordt op dit moment het monumentale orgel gerestaureerd. U zult begrijpen dat voor deze restauratie ook middelen nodig zijn.  We hopen in de loop van het jaar weer te kunnen genieten van de mooie klanken van dit bijzondere en waardevolle instrument.

 

Daarom is er de Actie “Vrijwillige Bijdrage”, ook wel bekend onder de naam “Kerkbalans”.

 

Het thema voor dit jaar is “Geef voor je kerk”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan de Kerk!

 

De actie start op 6 mei  en duurt tot en met 17 juni 2019.

 

De vrijwilligers gaan die periode op pad en vragen aan de leden om een steentje bij te dragen aan de mogelijkheden om blijvend actief kerk te kunnen zijn. Bent u geen kerkelijk lid en wilt u toch bijdragen aan het in stand houden van de kerk en haar activiteiten, dan kunt u een donatie overmaken naar NL26 RABO 0314100040 t.n.v. Hervormde gemeente Dirksland onder vermeling van “ Actie Vrijwillige Bijdrage”. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken via iDeal:  www.hervormddirksland.nl/vrijwilligebijdrage

 

Hartelijk dank voor uw gift!

 

Aftrek gewone en periodieke giften

 

Er zijn twee soorten giften:

 

Gewone giften: zijn aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw drempelinkomen (uw gezamenlijke inkomen minus aftrek kosten eigen woning);

Periodieke giften: zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag.

Onze Hervormde Gemeente is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom mag u, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte Inkomstenbelasting uw jaarlijkse gift/bijdrage aftrekken onder de voorwaarde dat:

 

Periodieke giften: giften die periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar);

In dat geval is er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de Hervormde Gemeente en u betreffende deze periodieke giften. Zo’n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd in een formulier van de Belastingdienst.

Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder inkostenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. Wellicht kunt u overwegen bij het vaststellen van uw jaarlijkse bijdrage hiermee rekening houden. De regeling ‘periodieke giften’ is het overwegen waard als u in het verleden bij aftrek van uw giften (incl. jaarlijkse kerkelijke bijdrage) onder of net boven de voor u geldende drempel uitkomt.

 

Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken kunt met de penningmeester van de kerk contact opnemen. Ook als u meer wilt weten over de regeling  kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerk:

 

Arco Melaard: E-mail: arcomelaard@hervormddirksland.nl

 

Wilt u nog meer weten?

 

Als u na lezing van het bovenstaande nog meer wilt weten, ga dan naar de website van PKN-Nederland. Hierop vindt u een schenkcalculator, waarmee eenvoudig is te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.

 

Direct naar de schenkcalculator? http://pkn.schenkcalculator.nl/

 

Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage!

De Oude Bieb in Dirksland: "We verspreiden de liefde van Christus in de ontmoeting"

donderdag 7 februari 2019

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/de-oude-bieb-in-dirksland-we-verspreiden-de-liefde-van-christus-in-de-ontmoeting

Havenzicht

vrijdag 21 september 2018

Havenzicht

Beste broeders en zusters, op 13 oktober a.s. hopen een aantal leden van onze gemeente weer te gaan koken in Havenzicht, Rotterdam. In Havenzicht verblijven mensen die dak- en thuisloos zijn. Ze krijgen onderdak voor de nacht en, als het er is, een warme maaltijd. Ja, u leest het goed, als het er is. Soms is er maar 1 keer per week een warme maaltijd! Het hangt af van het wel of niet aanwezig zijn van vrijwilligers, die dan ook veelal nog zelf voor de ingrediënten zorgen! Er wordt gekookt voor 80 bezoekers. U begrijpt wel dat we hierbij uw hulp (weer) heel goed kunnen gebruiken! Dit keer vragen we uw financiële hulp. U kunt een bijdrage geven via de bank: NL17RABO0314100202 t.n.v. diaconie hervormde gemeente Dirksland en o.v.v. koken Havenzicht 13-10-2018. Voor in de kerk staat tevens een giften pot. Namens alle bezoekers van Havenzicht: hartelijk dank!

Verkiezing diaken en gemeenteavond 24 september

donderdag 20 september 2018

Verkiezing diaken en gemeenteavond 24 september

De kerkenraad heeft op 11 september jl. in de vacature van diaken de volgende broeders op dubbeltal geplaatst; br. J.M. van Oostenbrugge, Geldersedijk 2 en br. A.J. Schaaf, Acacia 36. De verkiezing zal plaatsvinden tijdens een gemeenteavond op 24 september as. om 19.30 uur in onder de wiek. Op deze gemeenteavond willen Ronny en Kay Heyboer vertellen over hun werk in Borneo voor 'Living Waters Village'. Midden in de jungle van Borneo zijn Ronny en Kay een kinderdorp aan het opbouwen. Vanuit de liefde van God verzorgen zij kinderen, voeden hen op en geven hen onderwijs. Iedereen, ook de catechisanten, van harte welkom.

Opruimen huis

zaterdag 15 september 2018

Omzien naar elkaar!

Met een groep mensen uit onze gemeente hebben we afgelopen zaterdag een woning leeggehaald van een gemeentelid die dit niet meer zelf kon.

De week ervoor was de oproep uitgegaan onder het motto: wat u voor één van de minsten doet, doet u voor Mij. Maar liefst 27 gemeenteleden gaven gehoor aan deze oproep. En vandaag, zaterdag 15 september, hebben we in een mooi project de woning leeggehaald, de tuin opgeruimd en het huis schoongemaakt!

Dank broeders en zusters voor jullie enthousiasme en medewerking. Het was hartverwarmend. Adrie en Ad

Nieuwe medewerkers A-, B- crèche en kinderdienst

zaterdag 1 september 2018

Nieuwe medewerkers A-, B- crèche en kinderdienst De nieuwe roosters worden gemaakt, wij zijn hard op zoek naar nieuwe medewerkers en medewerksters!!!
Zowel voor de A en de B crèche als voor de kinderdienst zijn er nog niet genoeg medewerkers. Geef je snel op via jeugdwerk@hervormddirksland.nl

Elim bestaat 30 jaar

zaterdag 1 september 2018

Elim bestaat 30 jaar Op zaterdag 15 september hopen we een markt te houden vanwege het 30 jarig jubileum van Stichting Elim Nigeria. We verkopen o.a. bolchrysanten, dames- en kinderkleding, zelfgemaakte (herfst) artikelen, bakmixen, jam, kaarten etc. Of kom een kopje koffie/thee drinken met iets lekkers erbij. De kinderen kunnen sjoelen, envelop trekken en er is een grabbelton. De markt word gehouden aan het Korteweegje 32 te Dirksland bij familie Machielse, van 10.00h - 14.00h. Van harte welkom! We zijn nog op zoek naar mensen die iets willen bakken voor bij de koffie/verkoop. En vrijwilligers die ons willen helpen op de markt! Mail naar carlijnvreeswijk@gmail.com of bel naar Mathilde 0650849092. Alvast bedankt!

Schoonmaak Oude Bieb

zaterdag 1 september 2018

Schoonmaak Oude Bieb Na de vakantie is het hard nodig om de Oude Bieb een grote schoonmaakbeurt te geven. Komt u ook helpen op 10 september om 13:00 uur? Dat zou geweldig zijn. Het is handig dat u dan een emmer en toebehoren meeneemt! We zien u graag tegemoet. Tevens zijn we naar mensen op zoek die mee willen draaien in het team van de interieurverzorgers. Meer info en opgave bij Marjan Zoutendijk (0187603165). Op 11 september begint ons handwerkseizoen weer in de Oude Bieb. We beginnen om 13:00 uur. Komt u ook weer en neem gerust iemand mee!

Nacht zonder Dak

donderdag 30 augustus 2018

21 en 22 september bij fam. Timmer, Westdijk 32. Voor jongeren vanaf de brugklas. Opgeven via www.nachtzonderdak.nl/dirksland

Weblog Servië

maandag 30 juli 2018

Klik hier

Nacht zonder dak

dinsdag 29 mei 2018

In de nacht van 21 op 22 september a.s. organiseren we weer een Nacht zonder Dak in Dirksland. NZD is een sponsoractie van Tear, waarbij jongeren één nacht ervaren hoe het is om in een zelfgemaakt krotje van kartonnen dozen door te brengen. De opbrengst van de actie is voor de straatjongeren projecten van Tear.


Dit wordt de vijfde NZD in Dirksland en wie eerder heeft meegedaan weet wat een gave nacht het is! Zelf je krotje bouwen, een sportieve activiteit en natuurlijk veel gezelligheid met elkaar…De actie wordt gehouden bij fam. Timmer, Westdijk 32. Vindt je het leuk om dit jaar ook mee te doen en zit je in de eerste klas van het voortgezet onderwijs of hoger, geef je dan op via www.nachtzonderdak.nl/dirksland. Check ook facebook en instagram.

Vrouwenontbijt

zaterdag 12 mei 2018

Vrouwenontbijt Op 26 mei wordt er in ‘de Hoeksteen’ aan de Ring in Middelharnis een ontbijt voor vrouwen georganiseerd. Marieke den Butter, voor onze gemeente geen onbekende, is uitgenodigd als spreekster. Ze schrijft o.a. columns in de Waarheidsvriend. En ze heeft ook een boekje geschreven: 100 bemoedigingen voor moeders. Het ontbijt is van 9.00 – 11.00 uur. En de kosten zijn 10 euro. Je kunt je voor 19 mei opgeven bij Wilma van Heiningen. 06-19078811 of via de mail: bonisa@middelharnis.nl.

Zomerkringen

zaterdag 12 mei 2018

Zomerkringen De Zomerkring gaat weer van start! Deze keer niet één maar twee! Er is keus uit de dinsdagochtend en woensdagochtend. Op dinsdagochtend is er een Bijbelstudie adh van het boekje: ‘de uitdaging’ van Nicky Gumble.

Deze ochtenden, afwisselend geleid door Carola den Eerzamen en Annegreet van Putten, zijn op 5 juni, 26 juni, 24 juli en 14 augustus in onder de Wiek aanvang 09.30 uur. De woensdagochtenden hebben hetzelfde thema en worden geschaard onder zgn ‘keukentafelgesprekken’.  De ochtenden zijn afwisselend bij een deelnemer thuis, de eerste keer is het bij Reineke Bijlo, Onwaardsedijk 3te Dirksland. op DV. 16 mei a.s. aanvang 09.30 uur.  Zowel mannen als vrouwen van harte welkom! Opgave niet nodig.

30 dagen van gebed

zaterdag 12 mei 2018

30 dagen van gebed Moslims? Dat zijn toch mensen die zichzelf en anderen doden vanwege hun geloof en/of die nu in grote aantallen richting Europa komen? Moslims zijn……… mensen, geschapen, uniek en geliefd. Alleen dat laatste weten ze vaak nog niet! We hebben Goed Nieuws voor de hele wereld, ook voor moslims. Dit jaar duurt de ramadan van 15 mei t/m 14 juni. 30 dagen waarin zij zich toewijden in de hoop hiermee iets te verdienen of te bereiken. Voor ons een mogelijkheid om juist in deze 30 dagen te bidden of God stromen van genade, vrede en liefde uitstort over deze wereld. Jezus is het antwoord! Onder de toren en in de Oude Bieb liggen weer boekjes om mee te nemen. We gaan tijdens de ramadan met elkaar bidden op dinsdagavond 22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni in de Oude Bieb. Inloop vanaf 20:15 uur, we starten om 20:30 uur. Gezamenlijk gebed is zoiets bijzonders: we erkennen dat we God nodig hebben en het zelf niet kunnen, we erkennen dat we aan elkaar gegeven zijn, en het is een absolute verrijking voor ons (persoonlijke) gebedsleven. En Jezus beloofd nog in het midden te zijn ook! Wat willen we nog meer? Wees welkom! Kom met je angsten, je vragen en je pijn: we dragen allemaal iets van de gebrokenheid van deze wereld met ons mee. We dragen tijdens deze avonden ook elkaar op in het gebed. Zegengroet, Nel Bevelander (j.bevelander@kpnplanet.nl) en Anneke van der Hel (famvanderhel@solon.nl)

Vrwijwilligers Oude Bieb

zaterdag 28 april 2018

Oude Bieb

Voor de Oude Bieb zijn we op zoek naar vrijwilligers die 1x in de maand op vrijdagavond willen helpen met spulletjes verkopen, koffie schenken en incidenteel mensen brengen/halen. We hebben dan een avond voor de vluchtelingen op Flakkee en we hebben hulp nodig voor bovenstaande taken. De eerstvolgende avond is op 18 mei. Opgeven kan bij Jolanda de Berg: 06-41451569

Verdiepingsavonden

zaterdag 28 april 2018

Verdiepingsavonden Het Joodse volk

In mei / juni zullen er 3 verdiepingsavonden georganiseerd worden rondom het thema ‘Het Joodse volk’. Het programma ziet er als volgt uit.

Donderdag 24 mei om 19.30 uur in onder de wiek in Dirksland: Ds. K. Timmerman – Visie op het Joodse volk.

Woensdag 30 mei om 19.30 uur in de Rank in Stellendam: Ds. Sj. Malipaard (CIS) – Joodse Feesten.

Woensdag 6 juni om 19.30 uur in onder de wiek in Dirksland: Ds. D. Hoolwerf – Joodse Gebeden.

Iedereen van harte welkom!

Benefiet Sing-In

dinsdag 17 april 2018

Zaterdag 9 juni is er een Benefiet Sing-In voor de Jongerenreis Servie m.m.v. Difference, Anton Weenink, Team Jongerenreis en Martin Mans. De kaartjes kosten 5 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Questavond

vrijdag 13 april 2018

Questavond

Vrijdagavond 1 juni is  er weer een Quest avond. Voor jongeren van groep 8 tot en met klas 3. Opgeven kan alvast op: questdirksland@gmail.com. Nadere informatie volgt.

Koningsdag

vrijdag 13 april 2018

Koningsdag

Voor koningsdag zoeken we een aantal gemeenteleden die een uurtje koffie/ thee/ fris willen verkopen bij de kraam voor de toren. Daarnaast zoeken we ook mensen die wat lekkers willen bakken wat we bij de koffie kunnen serveren. Als je mee wilt doen stuur dan even een mailtje naar evangelisatie@hervormddirksland.nl of bel ons op 06-11045366. We hopen op veel reacties!

Havenzicht

vrijdag 13 april 2018

Havenzicht

Beste broeders en zusters,

Opnieuw gaan we vanuit onze gemeente een vervolg geven aan de eerdere activiteit zoals we dat vorig jaar een
2-tal keer hebben gedaan binnen “Havenzicht” te Rotterdam. Voor diegene die “Havenzicht nog niet kennen: hierbij een korte uitleg: bij de locatie “Havenzicht” verblijven mensen die dak- en thuisloos zijn en krijgen hier onderdak voor de nacht en een warme maaltijd. Als gemeente willen we hier ook graag een rol in spelen om zo te mogen dienen. Op 21 mei gaan we met een aantal broeders en zusters weer die kant op en willen we u vragen om het volgende: Voor de activiteit, het bereiden van een maaltijd nasi, willen we u als gemeente vragen om een bijdrage in de vorm van rijst, nasikruiden, satésaus, kroepoek, eieren en frisdrank.  Vanaf  22 april ligt er voor in de kerk een lijst waarop u kunt intekenen welke producten u beschikbaar wilt stellen. Deze kunt u inleveren in de daarvoor bestemde doos voor in de kerk of desnoods afgeven op Wilhelminalaan 38 te Dirksland. Bij voorbaat dank!!

Privacy

donderdag 12 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Gelden deze regels ook voor kerken? Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Wanneer zijn deze regels van toepassing? Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het noemen van namen op de zondagsbrief i.h.k.v. ziekte, huwelijk en overlijden vallen hier ook onder. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s en films op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. De dienstenorganisatie van de PKN zal een model privacy-statement ter beschikking stellen dat we kunnen gebruiken en aan kunnen passen naar de plaatselijke situatie. Het model zal op 1 mei voor ons beschikbaar zijn. Zodra we meer duidelijkheid hierover hebben komen we hierop terug.

College van kerkrentmeesters.

Pelgrimstocht 2 en 3 juni 2018

dinsdag 27 maart 2018
 
Zaterdagochtend 2 juni vertrekken we voor een tweedaagse wandeltocht naar de abdij van Postel. We lopen een kleine 20 km door bossen en velden naar de abdij, ontmoeten daar de paters en overnachten in het gastenverblijf. De andere dag wandelen we na de dienst en het middagmaal langs een andere route terug. Het is enerzijds een goede gelegenheid om op een ongedwongen manier met andere gemeenteleden in gesprek te raken over het geloof en anderzijds biedt de opzet de mogelijkheid om uzelf in stilte tot God te keren. Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. Een redelijke conditie en goede wandelschoenen zijn wel een vereiste. 
 

Vluchtelingenwerk

zondag 18 maart 2018

“Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald” Jezus zegt dat elke keer als we iets goeds doen voor “één van Zijn geringste broeders”, we dat voor Hem doen.

Als je tijdens een maandelijkse “spelletjesavond” de Oude Bieb of onder de wiek in Dirksland binnenstapt lijkt het alsof je in een huiskamer vol met vreemdelingen komt. Stichting Connect organiseert hier in samenwerking met vrijwilligers een avond waar de vluchtelingen van het eiland elkaar en Flakkeeënaars kunnen ontmoeten. Mensen nemen de bus (auto en rijbewijs hebben ze niet) vanuit Ooltgensplaat om deze avond niet te hoeven missen. Onder het genot van een hapje en een drankje spelen de jongeren tafelvoetbal of biljart in onder de wiek en spreken ouders (en hun kinderen) elkaar in de Oude Bieb. Om dit project vol te houden hebben we meer mensen nodig die deze vluchtelingen gastvrij willen onthalen op zo’n avond. En als deze mensen vanuit de kerken komen laten we met elkaar zien Wie de bron van liefde is. Kom vrijblijvend kijken op vrijdagavond 23 maart, we beginnen om 7 uur. Neem voor meer informatie contact op met Tonn of Hannah den Otter 0642302819.

Meet & Eat 2018

zaterdag 17 februari 2018

Meet&Eat [Ontmoeten&Eten] is een  activiteit voor, door en met gemeenteleden. Met elkaar vormen we een grote gemeente waar telkens nieuwe gezichten bij komen. Met Meet&Eat willen we tijdens het nuttigen van een maaltijd bij gemeenteleden thuis elkaar ontmoeten. Zo kunnen we in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter leren kennen. Op deze manier hopen we het contact tussen jong en oud te bevorderen. Doet u ook mee?

Keigaaf Spelletjesfeest 27 februari 2018

vrijdag 2 februari 2018

Kom jij in de voorjaarsvakantie ook naar het Keigave Spelletjesfeest? Van 14.00 – 16.30 uur mag je komen spelen in ‘Onder de Wiek’. De sjoelbak, tafelvoetbal en airhockey staan klaar, maar ook spelletjes als ganzenbord, onderuit en rummikub. Er wordt voorgelezen, er kan geknutseld worden, er is koekhappen en als je wilt, kun je geschminkt worden! Natuurlijk is er ook een zaal waarin bingo wordt gedaan met leuke prijsjes!

Entreekaarten a € 2 worden verkocht bij de Oude Bieb, T-Toys en Country@Home en op 27 februari zelf in ‘Onder de Wiek’. Wees er snel bij, want vol = vol!

 
 

Oproep Lukaskapel

vrijdag 2 februari 2018

Oproep Lukaskapel Vanuit de hervormde gemeentes op het eiland worden wekelijks de bewoners van Nieuw Rijsenburgh naar de Lukaskapel gebracht. Ook onze gemeente doet hier aan mee.
Omdat deze mensen vaak onvoldoende mobiel zijn hebben ze hulp nodig om in de kerk te komen. Wil jij ons hierbij helpen, één keer in de maand op zondagmorgen. We brengen bewoners naar de Lukaskapel, tijdens de dienst collecteren we en na afloop schenken we koffie en brengen de bewoners terug. We starten kwart over negen met het ophalen van bewoners en vertrekken rond half 12 weer naar huis. Wil je onze groep versterken? Stuur een mailtje naar  chantalkalle@outlook.com of bellen naar 0611150398. 

Overstapmoment

vrijdag 2 februari 2018

Overstapmoment ‘Van kinderdienst naar kerkdienst’ In de morgendienst van zondag 18 februari zal er een overstapmoment zijn. Alle kinderen die net 8 jaar geworden zijn of dat binnenkort (tot en met maart) worden, hebben hierover een brief gehad. Valt jouw kind ook binnen deze categorie maar heeft hij of zij geen brief ontvangen? Laat het ons dan even weten via jeugdwerk@hervormddirksland.nl.

Servië Restaurant

zondag 21 januari 2018

Met een groep jongeren die verbonden is aan de Hervormde Gemeente Dirksland willen we een diaconale jongerenreis gaan maken naar Vrbas in Servië. We hopen van 17 juli tot en met 24 juli 2018 Servië te bezoeken. We zullen daar diverse werkzaamheden gaan verrichten, maar ook hier in Nederland zullen we nog acties doen, zoals dit restaurant, de bedoeling van dit restaurant is om geld op te halen voor deze jongerenreis. 2 koks uit het ziekenhuis gaan in dit restaurant lekkere nasi voor u maken. We doen dit in 2 shiften met maximaal 100 per shift. Vol=Vol.

Collecteren tijdens avonddiensten

zaterdag 13 januari 2018

Vanaf zondag 14-1-2018 vindt er in de avonddiensten wijziging plaats in het collecteren. In de avonddiensten zijn er geen jeugdcollectanten meer maar vindt het collecteren plaats door de diakenen en kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters beginnen in het koor en komen zo richting het schip van de kerk. De diakenen beginnen voor in het schip.

In verband met vorenstaande wordt u verzocht zoveel mogelijk in het schip plaats te nemen of vanaf de eerste bank in het koor aan te sluiten zodat collecteren sneller en makkelijker kan plaatsvinden. Bedankt voor uw medewerking.

Bediening Heilige Doop & Doopcatechese

zaterdag 13 januari 2018

Bediening Heilige Doop

De eerst volgende bediening van de Heilige Doop zal plaats vinden op zondag 28 januari. Het doopgesprek is op woensdag 17 januari van 19.30 tot 20.30 uur in ‘onder de wiek’. Hier worden alle doopouders verwacht. Voorafgaand is er gelegenheid tot doopaangifte van 19.00 tot 19.30 uur.

Doopcatechese
De doopcatechese is bedoeld voor alle doopouders, die in het afgelopen jaar een kindje hebben laten dopen. Wij komen op dinsdagavond bij elkaar in ‘onder de wiek’ van 20.00 tot 21.30 uur. De data zijn: 18 januari (Ontvangen en doorgeven), 25 januari (Zingen en bidden) en 1 februari (Bijbellezen). Iedereen van harte welkom!

Pastoraal spreekuur week 2.

woensdag 10 januari 2018

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Het pastoraal spreekuur in d' Oude Bieb is iedere week dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 - 15:00 uur. De vrijwilligers zijn:

9 januari Jan de Jong
11 januari Dieta van Wichen
12 januari Bettine de Dreu

Deurcollecte GZB 1e halfjaar 2018: Medische zorg op Java

zaterdag 30 december 2017

Zie https://www.hervormddirksland.nl/cm/417/kerkdiensten/deurcollecte/2018-jan-jun-medische-zorg-op-java voor meer informatie

Kerstgedicht - WE ZEGGEN HET

maandag 25 december 2017

Zeg het maar niet, 

verzucht de man in de trein naar Den Haag.

Zeg het niet,

het is namelijk niet waar. 

Dwazen zijn we, lafhartige dwazen die

dansen en feesten en

schaterend ten onder gaan.

 

En de engel zei:

Wees niet bevreesd.

 

Zeg het niet,

klaagt de vrouw en ze wijst naar 

een kind op het journaal. 

Zeg het niet voordat het ooit

-waarschijnlijk nooit- 

maar zeg het pas als

ergens op de aarde

één dag vrede is geweest.

 

En de engel zei:

Wees niet bevreesd. 

 

En de man in de trein naar Den Haag,

de vrouw bij de tv,

zij vrezen.

Zoals mannen,

zoals vrouwen,

zoals wij mensen doen.

 

Wij zijn met meer,

zegt een man met gezag,

wij zijn met meer. 

En dan?

Als Poetin, of als Kim Yong Un, 

als terrorisme, als Jeruzalem…

 

Als Herodes, Betlehem…

 

Wij zijn met meer, zegt de man met gezag. 

Met meer..

 

Wat weten wij van meer of minder?

Wij weten van een kind.

Een mensenzoon,

een hemelkind.

Niets anders te melden dan dit.

En van Herodes, dat ook..

Toch zeggen we.

Aan de man in de trein, aan

de vrouw die niet verwacht,

We stamelen van

omgekeerde waarden in 

dit schamele verhaal.

Over minder dat meer,

over zwakte die kracht is.

 

De Eeuwige op onze aarde. 

Een kwetsbare baby draagt

al wat is geschapen.  

Verliezen blijkt winst en

sterven wordt opnieuw beginnen. 

 

Zeg het.

Zeg het maar: 

Wij weten van het Kind dat zich laat vinden. 

 

 

 

Andrea Stribos 

4e Advent Liturgische bloemschikking

zondag 24 december 2017

4e Advent

Bezinning en inkeer, afdalen tot de diepte: een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer, maak mij wegwijs op Uw paden,
daal af met Uw licht uit de hemel tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart.

De Geest van leven daalt neer in Maria,
als rode bloemen vol liefde en passie.
Met open armen verwachten we de Heer die leven is en leven schenkt.

Pastoraal spreekuur week 52

zaterdag 23 december 2017

 De vrijwilligers zijn:

28 december Dieta van Wichen
29 december nog niet bekend

Keigaaf Kerst Zand Event

zondag 17 december 2017

 

Keigaaf Kerst Zand Event

 Op vrijdag 22 december wordt er een kerstactiviteit voor jong en oud georganiseerd op het voetbalveld DVV’09. Vanaf 18.30 uur wordt iedereen sfeervol welkom geheten bij de parkeerplaats van De Gooye. Daar vandaan leidt een spoor van lichtjes en muziek naar het voetbalveld. Het pad is goed begaanbaar voor kinderwagens en rolstoelen!

Na het zingen van een bekend kerstlied om 19.00 uur onder begeleiding van muziekvereniging Amicitia, neemt Zandprinses Rosa van der Vijver ons mee in het kerstverhaal. Zij gooit, strooit en schuift met zand op een lichtplaat waardoor er op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen. Op het voetbalveld zijn er alleen staanplaatsen. Mocht dit lastig voor u zijn, dan kunt u natuurlijk uw eigen stoel meenemen! Bij regen is een paraplu handig ;-)
Tegen 19.45 uur wordt er warme chocomelk uitgedeeld waarbij ondertussen gekeken kan worden in de kerststal!

We hopen u en jou te zien op 22 december! Buren, familie en vrienden uit Dirksland, nodig ze allemaal uit, want écht iedereen is welkom om samen het kerstverhaal te beleven!

 

Bij de liturgische bloemschikking:

zondag 17 december 2017

Advent:
Bezinning en inkeer, afdalen tot de diepte: een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer, maak mij wegwijs op Uw paden, daal af met Uw licht uit de hemel tot in de duisternis van ons bestaan, maak zacht het versteende hart.

Op een basis van paars, de kleur van de voorbereidingstijd, tijd van verwachting, staan nu roze bloemen.
De kleur roze kondigt aan dat het niet lang meer duurt voor Jezus wordt geboren.
Over de stronk kijken we reikhalzend uit naar de geboorte van het Kind gesymboliseerd door een witte amaryllis.

Kerst middag Senioren.

zondag 17 december 2017

Kerst middag Senioren. Op Dinsdag19 december hopen wij onze jaarlijkse kerstmiddag te vieren. Er is deze middag veel samenzang, gedichten en een mooi kerstverhaal. De meditatie zal deze middag verzorgt worden door Ds K.Timmerman. Aansluitend hopen wij met elkaar een broodmaaltijd te gebruiken. De middag begint om 14.30 uur in onder de wiek. Als u opgehaald wilt worden kunt u bellen naar Mw. K. Joppe tel. 601998. U kunt zich nog opgeven voor deze middag via tel. 485344.

'de Oude Bieb'pastoraal spreekuur week 50

maandag 11 december 2017

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Het pastoraal spreekuur in d' Oude Bieb is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 - 15:00 uur.
De vrijwilligers zijn:
12 december Jan de Jong
14 december Marja Okker
15 december Bettine de Dreu

Ontmoetingsavond over rouw en verlies

zondag 26 november 2017

Ontmoetingsavond over rouw en verlies

Op donderdag 30 november willen we in onder de wiek een avond houden bedoeld voor gemeenteleden van wie een geliefde in het afgelopen jaar of langer geleden is overleden. Ook wanneer u betrokken bent op iemand anders met rouw en verlies, bent u van harte welkom. Juist in deze week, nadat op Eeuwigheidszondag de namen zijn voorgelezen van de overledenen in de gemeente, kan er weer veel verdriet naar boven komen. Ds. K. Timmerman zal vanuit de Bijbel stilstaan bij rouw en verlies. Er is vooral ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over persoonlijke ervaringen.

Foto's Winterfair

zondag 26 november 2017

Klik hier om de foto's te bekijken.

Jongenreis

zaterdag 25 november 2017

Aanmeldavond jongerenreis

Iedereen die zich als (mogelijke) deelnemer aan de jongerenreis heeft aangemeld is maandag 27 november vanaf 20.15 u welkom in onder de wiek. Als er jongeren zijn die zich nog niet hebben opgegeven zijn ook zij welkom om zich alsnog aan te sluiten. Tijdens deze avond worden formulieren uitgereikt om jezelf aan te melden en denken we met andere vrijwilligers na over mogelijk te houden acties. Tot maandag.

Nieuw Rijsenburg

zaterdag 25 november 2017

Oproep

Bent u of ben jij eens in de maand op zondagmorgen beschikbaar? Dan zoeken wij u én jou! Vanuit de hervormde gemeentes op het eiland worden wekelijks de bewoners van Nieuw Rijsenburg naar de Lukaskapel gebracht. Omdat deze mensen vaak onvoldoende mobiel zijn hebben ze hulp nodig om in de kerk te komen. Onze groep kan altijd nieuwe mensen gebruiken. Wat is precies de bedoeling: bewoners naar de Lukaskapel brengen, tijdens de dienst collecteren en na afloop koffie schenken en een aantal mensen terugbrengen naar hun kamers/woongroepen. We starten kwart over negen met het ophalen van bewoners en vertrekken rond half 12 weer naar huis.

Wilt u of jij onze groep versterken! Graag! Aanmelden kan door een mailtje sturen naar chantalkalle@outlook.com of bellen naar 0611150398. 

Concert Arte Vocale

maandag 20 november 2017

Oratoriumkoor Arte Vocale voert m.v.v. klein-koor solisten Elisabeth van Leeuwen en Alida Blokland, sopraan; Uzonka Sólyom en Elise Houtman, alt; Dirk van Wingerden en Jaap Bron, tenor en Klaas Fraanje en Janko Fraanje, bas werken uit van Pēteris Vasks; Arvo Pärt en Antonín Dvořák. Paul Kieviet bespeelt het orgel en de uitvoering staat onder leiding van dirigent Hans Houtman.

Locatie: Hervormde Kerk Dirksland, zaterdag 25 november 2017, aanvang 20:00 uur.
Kaarten ad € 10,00 (voorverkoop)/ € 12,50 (aan de kerk) zijn verkrijgbaar via de website, aan de kerk voorafgaand aan het concert en telefonisch via telefoonnummer 0187-485424

Anton Weenink 25 jaar Organist

zondag 19 november 2017

Anton Weenink is 25 jaar als organist aan de Hervormde gemeente te Dirksland verbonden. Afgelopen woensdag, 15 november, kreeg hij daarom een zilver draaginsigne overhandigd namens het landelijke college van kerkrentmeesters.

Ambtsdragersverkiezing

zaterdag 18 november 2017

Ambtsdragersverkiezing.

Tijdens de ambtsdragerverkiezing van afgelopen woensdag, zijn de volgende broeders verkozen:

Diaken: W.G. Blijleven, Bergweg 30, 3241 DT Middelharnis
Ouderling: L. Terlouw, Burg. C. Zaaijerlaan 44, 3247 AC
Ouderling: P.W. Machielse, Korteweegje 32, 3247 BJ
Ouderling: W.M. Bijloo, Onwaardsedijk 3, 3247 LE

De broeders dienen uiterlijk D.V. aanstaande woensdag,  22 november, hun beslissing bekend te maken. Gedenkt u hen, en hun gezin, in uw gebed.

Keigaaf Kerst Zand Event

zaterdag 18 november 2017

Het Keigaaf Kerst Zand Event, doe je mee?

Op vrijdag 22 december wordt er vanuit de Keigave Stuurgroep een kerstactiviteit georganiseerd op het voetbalveld DVV’09 (18.30 – 19.30 uur). Ook Muziekvereniging Amicitia zal hieraan meewerken! We zijn op zoek naar zangeressen voor het engelenkoor! Het engelenkoor zal voorafgaand aan de activiteit een aantal liederen laten horen (18.30 – 19.00 uur)! Hiervoor graag aanmelden via het keigaaf@hervormddirksland.nl of telefonisch via 06 – 29 54 89 59.

Voor het klaarzetten, halen en opbouwen van de kerststal etc. (± 15.30 – 17.30 uur) en voor het opruimen (± 20.30 – 21.00 uur) zijn we op zoek naar een aantal mannen! Wilt u of wil jij hierbij meehelpen op 22 december? Stuur dan een e-mail of bel naar 06 – 22 94 02 55!

Oude Bieb week 49

zaterdag 11 november 2017

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Het pastoraal spreekuur in d' Oude Bieb is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 - 15:00 uur.
De vrijwilligers zijn:
5 december Davy Hoolwerf
7 december Dieta van Wichen
8 december Corrie de Boed

Gemeenteavond

zaterdag 11 november 2017

Gemeenteavond Woensdag 15 november is er een gemeenteavond. Tijdens de gemeenteavond zal de ambtsdragersverkiezing plaatsvinden. In de kerk en op de website zijn machtigingsformulieren beschikbaar indien u zelf niet kunt.  Daarnaast zal Jeroen Besuijen een presentatie geven over het onderwerp ‘Veilig Jeugdwerk’. De avond begint om 20.00 uur, inschrijving voor de verkiezing vanaf 19.30 uur.

Welkomstavond

zaterdag 11 november 2017

Welkomstavond voor nieuwe leden Heeft u zich afgelopen jaar bij onze gemeente aangesloten? Dan nodigen wij u van harte uit voor een welkomstavond op 29 november in verenigingsgebouw “ onder de wiek”. Op deze avond zal er wat verteld worden over de gemeente en kunt u kennis maken met andere (nieuwe) leden van de gemeente en het wijkteam. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van uw wijkteam. Zet deze datum alvast in uw en jouw agenda! Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom! Aanmelden kan via: welkomst.com@gmail.com. Inloop vanaf 19:30 uur. Start om 19:45 uur!

Bestellingen voor bakkerskraam Winterfair

woensdag 8 november 2017

Via onderstaande link kunt u een bestelling plaatsen voor de bakkerskraam.
Besteld u ook?
De bestelling kan 25 november worden opgehaald tijdens de winterfair.

https://goo.gl/forms/ItO6vp1gThWdUjex2

Actie schoenendoos

zaterdag 21 oktober 2017

Actie schoenendoos.

Enkele weken geleden heeft u de folder voor de actie schoenendoos gekregen.  De dozen kunnen ingeleverd worden op woensdag 1 nov. Dankdag, tijdens de middagdienst met de kinderen, en tot en met vrijdag 10 nov bij Janny Esselink B.C. Zaayerlaan 55.  U doet toch ook mee?!

keigaaf kerst Zand Event

zaterdag 21 oktober 2017

Keigaaf Kerst Zand Event

Op vrijdag 22 december wordt er vanuit de Keigave Stuurgroep een kerstactiviteit georganiseerd op het voetbalveld DVV’09 (18.30 – 19.30 uur). Wilt u en wil jij hierbij meehelpen? Stuur dan een e-mail naar keigaaf@hervormddirksland.nl of bel naar 06 – 29 54 89 59.

Daarnaast zoeken we zangers en zangeressen voor het engelenkoor! Het engelenkoor zal voorafgaand aan de activiteit een aantal liederen laten horen (18.30 – 19.00 uur)! Ook hiervoor graag aanmelden!

Keigave HERFSTMIDDAG!

maandag 9 oktober 2017

Keigave HERFSTMIDDAG! Op dinsdagmiddag 17 oktober organiseren we weer een supergave middag voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8. Kindertheater Knettergek treedt die middag op in ‘onder de wiek’, Ring 57 in Dirksland.! De middag duurt van 14.00 - 16.00 uur. Dat wil je vast niet missen!  Het is voor alle kinderen uit het dorp. Heb jij vrienden of vriendinnen die niet naar de kerk komen? Neem ze gewoon mee. Het wordt keigaaf!Je kunt kaarten voor €2,- kopen bij de T-Toys, Country at Home en de Oude Bieb. Wees er snel bij,want op is op! We zoeken nog een paar enthousiaste medewerkers om te helpen met klaarzetten van de zaal. Ook zoeken we mensen die drinken willen inschenken en de voorstelling met de kinderen willen meemaken. Duur: 13.00 - 16.00 uur. Meld je aan via: keigaaf@hervormddirksland.nl

Jas Kwijt

zaterdag 30 september 2017

Afgelopen maandagavond 25 september tussen 21.00 - 22.00 uur heeft iemand een verkeerde jas uit onder de wiek meegenomen. Het gaat om deze jas (zie foto).

Merk: The North Face. Kleur: groen met blauwe rits. Het is een kleine damesmaat.

Neem even contact op met 06 38 41 84 20 om de jas weer bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen.

Muziek programma kerkradio

zaterdag 30 september 2017

MUZIEKPROGRAMMA KERKRADIO.

Komende week hoop ik weer te beginnen met de muziekuitzendingen voor de kerkradio.

In deze uitzendingen zullen psalmen en geestelijke liederen te horen zijn. Halverwege het programma is er ook weer een korte overdenking. Deze zullen worden verzorgd door Ati Melissant en Liesbeth Toes. Het programma is te beluisteren op de kerkradio van de Hervormde Gemeente van Dirksland. Via de scanner op 148.7150, En ook via de webside: www.hervormddirksland.nl De eerste uitzending hoop ik te verzorgen op DV DINSDAG 3 OKTOBER 2017 om 19.00 uur, En vervolgens iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Heeft u vragen? Belt u mij gerust op tel.nr. 0187481967 Ik wens u een mooi luisterseizoen.

Havenzicht

zaterdag 30 september 2017

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen we namens een 70-tal dak- en thuislozen een beroep op u doen. Denk hierbij eens terug aan de boodschap van zondagavond jl. waarin werd gesproken over o.a. een vraag/oproep aan u als gemeente of wij onze ogen willen openen voor kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij waar wij eigenlijk toch niet onze ogen voor kunnen sluiten.

Als gemeente zijnde willen we nl. graag een vervolg geven aan de  eerdere activiteit zoals we die hebben gedaan binnen “Havenzicht” te Rotterdam. In een eerder verschenen uitgave van “Gemeentecontact” is deze activiteit (het met elkaar bereiden van een maaltijd voor de bovengenoemde) beschreven.

Wij zijn van mening dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Nu willen we graag op D.V. 21 oktober a.s.  in de 2e helft van de middag met een groep van om en nabij de 12 mensen hier een vervolg aan gaan geven. Via deze weg willen we dan ook en oproep plaatsen om een ieder van u de kans te geven om zo’n bijzondere activiteit mee te mogen uitvoeren.

U kunt zich aanmelden voor deze activiteit bij Reinier van den Heuvel via r.heuvel301@upcmail.nl

Voor deze activiteit willen we u als gemeente vragen om een bijdrage. Dit in de vorm van rijst, nasikruiden, satésaus, kroepoek, eieren, frisdrank. Deze kunt u inleveren in de daarvoor bestemde doos voor in de kerk of desnoods afgeven op Wilhelminalaan 38 te Dirksland.

Mocht  u of jij nog vragen hebben bel mij gerust. Ik ben te bereiken 06-47015541.

Foto's startweekend en Nacht zonder Dak

zondag 24 september 2017

Klik hier voor de foto's van het startweekend.

Klik hier voor de foto's van Nacht zonder dak.

Geloofsopvoeding

zaterdag 23 september 2017

Thema-avond Geloofsopvoeding

Vind je het ook lastig om in de drukte van alledag tijd te vinden in jouw gezin om over God te praten, te lezen of te bidden of vraag je je wel eens af hoe je dit het beste kunt doen? Of zou je er wel eens met andere ouders over willen praten om te horen hoe zij dit doen?

Dan is deze avond iets voor jou! 5 oktober om 20.00 uur is er in ‘onder de wiek’ een thema-avond over geloofsopvoeding. Tijdens de avond zal ds. K. Timmerman het onderwerp inleiden en een aantal materialen introduceren. Het idee is, dat er iets wordt aangereikt, zodat een groep ouders zelfstandig verder kan en een familiekring of opvoedkring vormt.

Roosters Creche en Kinderdienst staan online

donderdag 14 september 2017

Klik hier voor het rooster van de Créche.

Klik hier voor het rooster van de Kinderdienst.

Follow me ouderavond

zaterdag 9 september 2017

Follow Me | Graag snel opgeven
Vanaf maandag 2 en dinsdag 3 oktober start de FollowMe catechisatie voor alle 1e t/m 4e klassers! Opgeven liefst uiterlijk dit weekend via www.hervormddirksland.nl (bij de button 'Jeugd' vind je onder het kopje catechisatie het opgaveformulier).


Follow Me | Ouderavond 25 september!
Op maandag 25 september om 19:30 starten we het catecheseseizoen weer met een FollowMe Ouderavond: voor alle ouders van de FollowMe tieners van komend seizoen. Een uurtje met elkaar in gesprek over het gezamenlijke verlangen van ouders én mentoren: het geloof doorgeven aan onze tieners. Met een korte kennismaking met FollowMe en gesprek met de mentoren van 'jouw' tiener over hoe we elkaar hierin kunnen versterken en bemoedigen!

Cathechese

zaterdag 9 september 2017

16+ Catechese
Op maandag- en dinsdag avond is er vanaf 25/ 26 september 16+ catechese. We gaan in gesprek over vragen die jongeren van nu bezighouden, rond een open bijbel. Voor de maandagavond om 18.45u kun je je opgeven bij dominee Timmerman: dsktimmerman@gmail.com. Voor de dinsdagavond om 20.30u kun je je opgeven bij jeugdwerker Maarten van der Veer: veermaarten@gmail.com.


18+ Catechese
Voor de jongeren van 18 jaar en ouder is er catechisatie op maandagavond in Onder de Wiek om 19.45u. Eerste avond is op 25 september. Opgeven bij dominee Timmerman: dsktimmerman@gmail.com


Belijdeniscatechisatie
Voor jongeren én volwassenen, die belijdenis van het geloof willen afleggen, is er belijdeniscatechisatie op maandagavond in Onder de Wiek van 20.45 tot 22.00 uur. Eerste avond is op 25 september. Opgeven bij dominee Timmerman: dsktimmerman@gmail.com.

Connect 18+

zaterdag 9 september 2017

Nieuwe groep voor 18+

Connect| voor jongeren/ jongvolwassenen

Elkaar ontmoeten, je leven delen, gezelligheid en samen geloven. Voor jongeren die ouder dan 18 zijn starten we dit seizoen een nieuwe groep:

Connect. Eén keer in de vier weken op zondagmiddag van 15:00-17:00 uur ontmoeten we elkaar. Op verschillende manieren gaan we met elkaar in gesprek, nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen én om te groeien in ons geloof. Denk bijvoorbeeld aan een keer strandwandeling of samen eten, Bijbelstudie en gesprek.

Interesse?? Op Zaterdag 16 september starten we het seizoen met een Barbecue.

Locatie: Onderlangs 32, Dirksland Aanvang: 19:00 uur

Opgeven is handig en dit kan bij: Jan-Pieter Klepper: 0652411570 of via janpieterklepper@hotmail.com 

Wij hopen jullie te ontmoeten op zaterdag 16 september

oude Biebe week 36

vrijdag 1 september 2017

Pastoraal spreekuur Oude Bieb

Het pastoraal spreekuur in de Oude Bien is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 - 15:00 uur.

De vrijwilligers voor de komende week zijn:
Dinsdagmiddag 5 september: Geertje van Rossum
Donderdagmiddag 7 september: Marja Okker
Vrijdagmiddag 8 september: Corrie de Boed

Alpha

dinsdag 29 augustus 2017

Twee weken geleden hielden we de Alphadienst, heeft u naar aanleiding daarvan nog iemand gevraagd mee te doen met de Alphacursus? Misschien die persoon die u te binnenschoot tijdens de uitleg? Of heeft u misschien overwogen uzelf op te geven? Het kan zijn dat u denkt dat die persoon het toch niet doen, waarschijnlijk helpt het dan als u haar of hem meevraagt en samen komt? De cursus start volgende week woensdag dus u heeft nog een paar dagen de tijd. Meer informatie vragen of opgeven kan via: leomarkwat@hervormddirksland.nl
Deel het Geluk wat u gevonden hebt!

 

Follow Me | catechese voor 1e t/m 4e klassers: Uitnodiging & Opgeven

zondag 27 augustus 2017

Ook komend seizoen is er weer op maandag- en dinsdagavond om 19.00 uur 'Follow Me': een uur catechisatie met veel gesprek en interactie, voor alle leerlingen van de 1e t/m de 4e klas. Van harte welkom! Startdatum: 2 & 3 oktober. Opgeven graag vóór 10 september via het opgaveformulier.

Haken in de Oude Bieb

zaterdag 26 augustus 2017

Haken in de Oude Bieb

Na de zomervakantie gaan we de draad weer oppakken. Haken jullie weer mee? Jullie zijn welkom op donderdagmorgen 7 september (9.30-12.00) en/of dinsdagmiddag 19 september (13:00-15:30). Geef je snel op per mail debergjolanda@gmail.com Tot ziens in de Oude Bieb! Irma, Marja en Jolanda.

Follow Me

zaterdag 26 augustus 2017

Follow Me | catechese voor 1e t/m 4e klassers: Uitnodiging & Opgeven 
Ook komend seizoen is er weer op maandag- en dinsdagavond om 19.00 uur 'Follow Me': een uur catechisatie met veel gesprek en interactie, voor alle leerlingen van de 1e t/m de 4e klas, in onder de wiek. Van harte welkom! 
Startdatum: 2 & 3 oktober. Opgeven graag vóór 10 september via www.hervormddirksland.nl

Nacht zonder dak

zaterdag 26 augustus 2017

Nacht zonder Dak

Heb je je al opgegeven voor Nacht zonder Dak? Zit je in de brugklas of hoger dan kun je meedoen met deze toffe sponsoractie van TEAR. We gaan een krot bouwen van kartonnen dozen om de nacht in door te brengen. Op deze manier proberen we met elkaar zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de straatjongerenprojecten van TEAR. Heel veel kinderen op deze wereld hebben geen dak boven hun hoofd en leven op straat. Wij willen d.m.v. NZD ons steentje bij dragen aan deze actie. Het wordt gehouden op 22 en 23 september a.s. bij Fam. Timmer, Westdijk 32. Probeer zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen, want er staat een beloning tegenover. En wees creatief, want de mooiste hut is ook een prijs waard!  Opgeven kan via www.nachtzonderdak/dirksland. Check ook Facebook en Instagram!

 Natuurlijk kan deze nacht niet plaatsvinden zonder vrijwilligers. We zijn op zoek naar mensen die het sponsorgeld willen aannemen en die ons een handje willen helpen bij het opbouwen op vrijdagmiddag of het opruimen op zaterdagochtend, bij sport en spel of bij het ontbijt op zaterdagochtend. Daarnaast zoeken we nog veel vrijwilligers die iets voor ons willen bakken. U kunt uzelf opgeven door een mail te sturen naar nachtzonderdak@hervormddirksland.nl.

 Wat zou het leuk zijn om veel mensen te mogen ontmoeten tijdens NZD! Het is geweldig om de jeugd bezig te zien met het bouwen van hun krotje. We hebben Café zonder Dak, waar u voor het goede doel iets te drinken kunt halen met iets lekkers erbij. Kortom: een fijne manier om belangstelling te tonen en elkaar te ontmoeten. Iedereen Welkom!

Kinderdienst

zaterdag 19 augustus 2017

Kinderdienst

In de morgendienst op zondag 24 september zal er een overstapmoment zijn. Alle kinderen die net 8 jaar geworden zijn of dat binnenkort (tot en met oktober) worden zullen hier komende week een brief over krijgen.

Nieuwe roosters A-, B- crèche en kinderdienst

Binnenkort worden de nieuwe roosters gemaakt voor de crèche en de kinderdienst. Heb je wijzigingen of aanvullingen? Dan graag doorgeven voor 1 september aan Tirsa Groenendijk via de mail jeugdwerk@hervormddirksland.nl of telefonisch (0187 846675). Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom! We horen graag van je!

Ga je naar de middelbare school, dan zijn wij op zoek naar jou!! Wij zijn op zoek naar oppashulpen bij de A-, B- crèche en de kinderdienst!

Oude Bieb week 34

zaterdag 19 augustus 2017

Oude Bieb (pastoraal spreekuur)

De schoolvakantie is weer voorbij. De Oude Bieb is weer open op de gebruikelijke tijden. De vrijwilligers van het Pastoraal Spreekuur (14:00 – 15:00) voor de komende week (week 34) zijn:

Dinsdagmiddag van 14:00-15:00 uur Ds. D. Hoolwerf, donderdag Marja Okker en vrijdag Coby van Rossum.

Verder zijn wij altijd op zoek naar bruikbare spullen die wij in de winkel kunnen verkopen. Alles is welkom uitgezonderd groot huisraad.

Zomerkring 22 augustus

zaterdag 19 augustus 2017

Zomerkring

Dinsdagmorgen 22 augustus is er weer Zomerkring. Iedere keer ontmoeten we weer andere mensen, fijn dat u komt! Ook voor deze morgen heten we weer iedereen welkom. We gaan het met elkaar hebben over psalm 87, een lied over Jeruzalem.. Voor de Zomerkring hoeft u zich niet aan te melden. Vanaf 9.15 staat de koffie en thee klaar in onder de wiek, we zien uit naar uw komst. Voor meer informatie kunt u mailen naar annegreet@vanputtenagro.nl of deboojanneke@gmail.com .

Oude bieb

zaterdag 12 augustus 2017

Pastoraal spreekuur Oude Bieb

De openingstijden van de Oude Bieb zijn in de schoolvakantieweken gewijzigd, op donderdag en vrijdag ’s morgens i.p.v. ‘s middags!

Dinsdagmiddag van 14:00 – 15:00 Geertje van Rossum, donderdagmorgen is er geen vrijwilliger aanwezig voor het spreekuur (de winkel is wel gewoon open, welkom ook voor een bakje!) en vrijdag van 10:30 – 11:30 Dieta van Wichen

Orgel anders concert

donderdag 10 augustus 2017

Op woensdag 16 augustus 2017 geeft onze organist Martin Mans een orgelconcert in onze kerk. Het concert maakt deel uit van een nieuwe serie ‘Orgel Anders in de Zomer’ waarin hij tien grote orgels bespeelt. Het programma bevat improvisaties, toccata’s van componisten zoals: Widor en Boëllmann en na de pauze speelt hij verzoeken. Ons orgel brengt prachtige klanken voort waarop luisteraar zich kan laten meevoeren en een avond ontspannen kan genieten.

Martin Mans heeft zijn muziek in vele uithoeken van de wereld gebracht en daarmee volgers verzameld die hij onder andere via social media voorziet van informatie. Het orgel is van oudsher een geliefd instrument dat in deze tijd weer volop in de aandacht staat. De mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt.

Achtergrond Martin Mans (1965):
Onlangs vierde Martin dat hij 40-jaar organist is. Als jongen van 12 jaar kreeg hij zijn eerste vaste aanstelling. Sindsdien heeft hij vele tournees gemaakt naar orgel minnende landen zowel binnen als buiten Europa zoals Zuid-Afrika, Canada, Amerika, Israël, Frankrijk en West-Australië. Martin is van jongs af aan bezig zijn improvisatietalent te ontwikkelen en heeft daarmee velen weten te bereiken. Zijn improvisatietalent is de basis van zijn muzikale carrière.

De gedreven musicus geeft per jaar het reusachtige aantal van 250 concerten. Naast organist is hij dirigent van vier mannenkoren en drie kleinere vocale ensembles. In 2010 kreeg Martin een ridderorde vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten.

Dabar

donderdag 10 augustus 2017

Zondag 6 augustus speelden de leden van onze muziekgroep tijdens de Dabardienst op de Klepperstee. Het was een mooie en gezellige avond waar iedereen van genoten heeft.

 

onder de wiek

zaterdag 5 augustus 2017

Beheer onder de wiek

Van 9 augustus t/m 4 september 2017 kunt u contact opnemen met Marian de Munck voor afspraken van onder de wiek. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 0187- 603256 of 06 – 12878483. Via e-mail: muvi@filternet.nl

Nachrt zonder dak

zaterdag 29 juli 2017

Nacht zonder Dak

Nacht zonder Dak komt er weer aan! In de nacht van 22 en 23 september a.s. Deze sponsoractie van Tear wordt gehouden bij fam. Timmer, Westdijk 32.
Voor jongeren vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
Opgeven kan via www.nachtzonderdak.nl/dirksland.
Check facebook en Instagram! Doe je ook mee?

Scribaat

vrijdag 21 juli 2017

Tijdens de vakantie zal in de periode van 29 juli t/m 13 augustus het scribaat worden waargenomen door br. J. Wolfert (tel. 60 30 01, e-mail: johanwolfert@hervormddirksland.nl).

Keigave Zomerdag: iedereen bedankt!

vrijdag 21 juli 2017

Vorige week zaterdag was de Keigave Zomerdag. Het was een prachtig feest. Iedereen die heeft meegewerkt, van opbouwer tot pannenkoekenbakker, enorm bedankt. Ook de mensen/bedrijven die iets gesponsord hebben of gratis ter beschikking hebben gesteld, hartelijk bedankt

Pastoraal spreekuur

vrijdag 7 juli 2017

Pastoraal spreekuur Oude Bieb

De vrijwilligers van het Pastoraal Spreekuur staan voor u klaar, ook in de schoolvakantie! De openingstijden van de Oude Bieb zijn in de schoolvakantieweken gewijzigd, op donderdag en vrijdag alleen ’s morgens! 

dinsdagmiddag van 14:00-15:00
donderdag van 10:30-11:30
vrijdag van 10:30-11:30

Jongerenreis

vrijdag 7 juli 2017

Diaconale jongerenreis

Momenteel denkt een aantal gemeenteleden na over een mogelijk te houden diaconale jongerenreis in de zomer van 2018. Inmiddels is er een organisatie gekozen, die helpt hierover mee te denken namelijk de stichting HOE. Aangezien we momenteel met voornamelijk volwassen mannen zijn, zouden we graag de eerstvolgende vergadering een aantal volwassen vrouwen erbij betrekken. Vind je het leuk om je steentje hieraan bij te dragen kom dan 20 juli om 20.00 uur naar onder de wiek. Op deze avond zal stichting HOE informatie verstrekken over diaconale jongerenreizen. Als je deel wilt nemen stuur dan even een berichtje naar klaasdeberg@hervormddirksland.nl

Zomerkring 1

vrijdag 7 juli 2017

Zomerkring

Dinsdagmorgen 11 juli is de eerste zomerkring. Iedereen die het fijn vindt om in deze tijd met anderen samen te komen en de Bijbel te bestuderen is van harte welkom. We gaan het met elkaar hebben over Psalm 139. Voor de zomerkring hoeft u zich niet aan te melden. Vanaf 9.15u staat de koffie en thee klaar in onder de wiek, we zien uit naar uw komst. Voor meer informatie kunt u mailen naar annegreet@vanputtenagro.nl of deboojanneke@gmail.com

Kinderdienst

vrijdag 7 juli 2017

Geen kinderdienst in de zomervakantie

Afgelopen zondag is er voor de laatste keer kinderdienst geweest. Nu hebben wij zomerstop en is een ieder heel hartelijk welkom om in de kerk te blijven! Vanaf zondag 20 augustus is er weer kinderdienst voor de kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Een hele goede vakantie toegewenst!!

keigave Zomerdag

zaterdag 1 juli 2017

Keigave Zomerdag

Zaterdag 15 juli hopen we de Keigave Zomerdag te houden. Dit feest, aan de Mozartsingel, is voor alle basisschoolkinderen uit Dirksland. Er is dit jaar een speurtocht, een zeskamp, pannenkoeken eten en als afsluiter een high tea met ouders en andere belangstellenden. Om 10.45 uur start de inschrijving (1 euro per kind) en om 14.15 uur is de afsluiting. Hierbij bent u als ouder van harte welkom om uw kind(eren) op te halen en dan kunnen we met elkaar nog genieten van een heerlijke high tea. Tijdens het hele programma is er een koffiehoek voor ouders en andere belangstellenden. Kinderen uit onze gemeente die niet in Dirksland op school zitten zijn natuurlijk ook van harte welkom, voor hen ligt er een uitnodiging op de tafel onder de toren. Als u vragen heeft of mee wilt helpen met deze dag, mail dan naar:keigaaf@hervormddirksland.nl of bel 0187-664539 (Mariëlle v.d. Berg) en kijk op onze Facebookpagina (Keigaaf Dirksland).

Nacht zonder dak

donderdag 22 juni 2017

Nacht zonder Dak
In de nacht van 22 op 23 september a.s. organiseren we weer een Nacht zonder Dak in Dirksland. NZD is een sponsoractie van Tear, waarbij jongeren één nacht ervaren hoe het is om in een zelfgemaakt krotje van kartonnen dozen door te brengen. De opbrengst van de actie is voor de straatjongeren projecten van Tear.


Dit wordt de vierde NZD in Dirksland en wie eerder heeft meegedaan weet wat een gave nacht het is! Zelf je krotje bouwen, een sportieve activiteit en natuurlijk veel gezelligheid met elkaar…De actie wordt gehouden bij fam. Timmer, Westdijk 32. Vindt je het leuk om dit jaar ook mee te doen en zit je in de eerste klas van het voortgezet onderwijs of hoger, geef je dan op via www.nachtzonderdak.nl/dirksland. Check ook facebook en instagram.

Startdag opening winterwerk D.V. 23 september a.s.

maandag 15 mei 2017

Op DV zaterdag 23 september 2017 is de startdag van de opening van het winterwerk. ’s middags zijn er activiteiten voor de kinderen en vanaf 17:00 uur een activiteit voor de gehele gemeente. We zijn gewend om met elkaar te bbq-en. We steken de barbecue weer aan, maar het plan is om meer te bieden dan alleen een barbecue. We denken aan poters met spek en/of andere Flakkeese gerechten, wild, een viskraam en/of wijnkraam, wokken, etc… oftewel een een soort culinaire markt- en ontmoetingsplaats. We hopen hiermee nog meer mensen enthousiast te maken, zodat we met velen gezellig bij elkaar zijn en goede gesprekken hebben met elkaar.

Heeft u of heb jij een passie voor poters met spek klaarmaken, voor vis bakken of wokken…..we zouden het heel leuk vinden als u of jij mee wilt helpen om deze kraam uit te werken.

We hopen u/jou hiermee enthousiast te hebben gemaakt en kijken uit naar jullie reacties. We ontvangen uw reactie en suggesties graag voor 22 juni a.s. op het e-mailadres: wvdploeg@solcon.nl

De barbecuecommissie

Diaconie collecte op biddag is voor Noodhulp aan Oost-Afrika

zondag 26 februari 2017

Door de weinige regenval en de aanhoudende droogte dreigt hongersnood voor meer dan 17 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika. Een groot deel van de oogst is mislukt door de aanhoudende droogte. Dit wordt door de klimaatverandering versterkt. In de Hoorn van Afrika, het gebied ten zuidoosten van de Sahara, is slechts een vierde van de normale hoeveelheid regen gevallen. De inwoners van Zimbabwe, Ethiopië, Malawi en Zuid-Soedan leiden honger en hebben dringend hulp nodig. Helpt u mee?

Meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/projecten/dreigende-hongersnood-in-oost-afrika