Bord

Onder het fresco van Christoforus is een bord bevestigd met aan de voorzijde 'DE X GHEBODEN DES HEEREN' uit Exodus 20 of Deuteronomium 5. De plaats van het bord is duidelijk symbolisch: wie het kerkgebouw wil betreden, moet onder de wet door. Niemand kan zich aan de wet onttrekken. Het geheel is bekroond met een kleurrijk beschilderde fronton (driehoek) en een drietal vazen. Aan de achterzijde zijn bovendien enkele verzen uit Psalm 2 zichtbaar.

Dit citaat luidt als volgt:

SOO LAETET V NV ONDER =
WYSEN GHY CONINGEN ENDE
LAETET V TVCHTIGEN GHY RICH =
TERS OP AERD DIENET DEN HEERE
MET VREESEN EN VERBLYT V MET
BEVEN : KVST DEN SONE DAT HY
NIET EN TOORNE ENDE GHY OM =
COMET OP DEN WEGE WANT SY =
NEN TOORNE SAL HÆST AENBRAN =
DEN DOCH WEL ALLE DIE OP
HEM BETROVWE :

ANNO 1611.

Repos Aillieurs


'Repos aillieurs' betekent: de rust is elders, dat wil zeggen: niet op aarde. Het bord dateert uit 1611 en het citaat uit de Bijbel is daarom niet uit de thans gebruikte Statenvertaling afkomstig, aangezien pas in 1618 de opdracht tot deze vertaling verstrekt werd. Uit welke editie dit citaat dan wèl afkomstig is, is nog niet duidelijk.