Toren

'De thans nog aanwezige kerktoren is van onder zeer zwaar, en gaat vierkant op, verheft zich tot eene matige hoogte boven het dak der kerk, en wordt gedekt door eene vierkante stompe spits, op welke een appel en hoger een kruis zich verheffen,' aldus ds. B. Boers in zijn Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee (1843). Op een van de oudste kaarten van Goeree-Overflakkee (circa 1500?) is de kerk zichtbaar, mét een toren. De oudste delen hiervan dateren vermoedelijk dus uit de 15e eeuw. Via een Acte van Scheiding werd de toren in 1800, tijdens de Bataafse Republiek, eigendom van de burgerlijke gemeente. Het schip en het koor van de kerk, alsmede het omliggende terrein en de kerkgracht bleven in handen van de hervormde gemeente. Curieus zijn overigens de houten cellen, die door de burgerlijke overheid werden gebruikt om arrestanten op te sluiten. In 1969 is de toren verrijkt met een klein carillon. Overdag laat dit instrument ieder kwartier van zich horen.

Hieronder het klokkenspel, met dank aan Niels van der Giessen voor de opname: