Grafstenen

In de kerk bevinden zich 31 grafstenen, gedateerd tussen 1526 en 1721. Vooral onder de toren en onder de kansel liggen enkele prachtige exemplaren die voorzien zijn van familiewapens. Vermoedelijk waren deze stenen tijdens de Franse overheersing (1795-1813) aan het oog onttrokken, aangezien de wapenschilden anders zeker verwijderd zouden zijn. In de achterwand van het koor bevindt zich thans de grafsteen van J. van der Kemp, die van 1691 tot 1718 predikant te Dirksland was.

HIER RUST HET LICHAAM VAN
YOHANNIS VAN DER KEMP IN
SYN LEVEN ERNSTIG EN GETROU [W]
DIENAAR YESUS CHRISTUS IN
DESE GEMYNTE TE DIRCKSLAN [D]
GESTORVEN DEN 17 NOVEMB r
AO 1718 OUT SYNDE 54 YAREN


Van der Kemp werd bekend door zijn te Dirksland geschreven catechismusverklaring. 'De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven' luidt de verkorte titel van dit werk, waarvan tussen 1716 en 1742 niet minder dan 11 drukken verschenen. In sommige kringen wordt deze verklaring tot op de dag van vandaag gebruikt.