Kansel en tuin

Met de 'tuin' van de kerk wordt de ruimte rond de kansel bedoeld. Zij wordt begrensd door een fraai hekwerk. Tot 1822 werden de avondmaalsvieringen in de tuin gehouden. Aangezien het aantal avondmaalsgangers in die tijd fors toenam (tot ruim 350 rond 1850), week men uit naar het koor. De bekers en schalen zijn voor een deel thans nog dezelfde als toen. In 1996 werd een nieuw doopvont vervaardigd. In het vrijstaande blok heeft een reeds oudere schaal een plaats gekregen. Deze schaal deed oorspronkelijk dienst in een houder met deksel aan de preekstoel. Om praktische redenen wordt deze constructie thans niet meer gebruikt. De kanselbijbel is een uitgave van de bekende Jacob en Pieter Keur en dateert uit 1756. De bijbels van de kerkenraadsleden zijn ongeveer 100 jaar jonger. Ze zijn alle in 1880 opnieuw ingebonden en voorzien van het opschrift 'Kerk van Dirksland 1880.' De gekalligrafeerde psalmborden ter weerszijden van de tuin (en één in het koor) dateren uit 1892. Oorspronkelijk hingen deze drie borden tegen de zijden van de kansel, zo blijkt uit oude foto's.