Predikanten

Predikanten horen in strikte zin niet bij de geschiedenis van het kerkgebouw, maar toch worden hier volledigheidshalve hun namen vermeld. Naast de onder het kopje grafstenen genoemde Van der Kemp is vooral diens voorganger Fruytier bekend geworden, onder andere door zijn boeken Sions worstelingen (1713) en Groot voorrecht der christenkinderen (1724).

1574 M. Andriesz                  
1577 J. Dorp                      
1581-1586 S.J. Groninganus        
1586 J. de Vroet                  
1594 J. Steengraft                
1595-1598 C. Arnoldi              
1598-1615 J. Dammannus            
1616-1619 G. Buitendijk          
1619-1630 J.S. van den Berg     
1630-1641 J. van Pantegem        
1641-1662 J. van Schapenberg     
1662-1678 C. Doelman              
1678-1687 W. van Schaerdenborch
1688-1698 J. Fruytier            
1691-1718 J. van der Kemp        
1719-1723 A. Ham                  
1724-1731 J.H. Janssonius        
1733-1748 G. RoĆ«ls                
1748-1760 J. Luining              
1761-1773 R.G. Bartz              
1774-1790 C. Brinkman            
1790-1795 L. van Maas            
1795-1797 D. Bredero              
1797-1809 L. Grendel           
1809-1839 H.L. Munnekebult     
1839-1849 J.P. Burgerhout      
1850-1854 H. Steenberg         
1854-1858 G.A. Hoog            
1858-1869 W.F.A. Koelensmidt  

1871-1875 D.P.M. Huet           
1879-1881 E.J. Homoet           
1885-1888 J.F. de Klerk         
1889-1892 C. Bouthoorn          
1892-1897 C.H. Callenbach       
1899-1901 H. Snel               
1902-1910 J.M. Lammers          
1911-1915 B.G.C. Steenbeek      
1917-1926 K. van As             
1928-1946 C. van der Wal        
1947-1951 J. Vermaas            
1947-1952 J. Koele              
1949-1950 K. Ooms               
1954-1961 J. den Besten         
1961-1977 H.N. van Hensbergen   
1967-1972 L.J. Geluk            
1972-1986 M. van der Linden     
1979-1984 D. Dekker             
1984-1989 I. Hoornaar           
1987-1993 A. Kastelein          
1989-1998 J. het Lam            
1994-2001 M.J. Paul             
1999-2002 M.Verduin             
2003-2010: G. van Meijeren
2012-2015: T. T. J. Pleizier

Tenslotte moet een drietal hulppredikers genoemd worden:
1931-1947 J. Baart
1948-1949 F. van Dieren
1953-1970 C.J. Kesting