Zending

Ondersteuning van zendingswerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft een commissie van bijstand, te weten de zendingscommissie, om het voorbereidende en het uitvoerende werk te doen.

Eenmaal per drie jaar wordt het zendingsbeleid door de kerkenraad opnieuw beoordeeld en eens per jaar rapporteert de zendingscommissie over de voortgang van het zendingswerk aan de kerkenraad.

Onze gemeente ondersteunt zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie.