Zending

Ondersteuning van zendingswerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft een commissie van bijstand, te weten de zendingscommissie, om het voorbereidende en het uitvoerende werk te doen.
Eén lid van de kerkenraad heeft zitting in de zendingscommissie.

Onze gemeente ondersteunt zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie.