Rekeningnummers

Diaconie

Rekeningnr.  31.41.00.202 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. Dirksland 
IBAN:  NL17RABO0314100202 
BIC: RABONL2U

 

College van Kerkrentmeesters

Rekeningnr.  31.41.00.040 t.n.v. Kerkrentm. Herv. Kerk Dirksland 
(dit is tevens het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage)
IBAN:  NL26RABO0314100040
BIC: RABONL2U