Tienerclub (12-15 jaar)

Op vrijdagavond is er tienerclub voor jongeren van klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs. In principe is het om de 2 weken, maar soms wordt daar vanaf geweken. De ene keer blijven we in Onder de Wiek en de andere keer trekken we erop uit voor een leuk spel of een sportavond met andere tienerclubs. We starten de avond om 19.30 uur en om 21.30 uur is het afgelopen.

We hebben de volgende avonden op het programma staan:

  • 11 oktober
  • 18 oktober
  • 8 november
  • 22 november (eilandelijke sportavond)
  • 29 november (sinterklaas)
  • 13 december (kerstavond)
  • 10 januari 2020
  • 24 januari

Tot ziens op de tienerclub!

Vragen of interesse? Kom langs, of mail naar jeugdwerk@hervormddirksland.nl.