Vrijwillige bijdrage 2018

Middels onderstaand formulier kunt u uw toezegging aan ons doen. 

Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Uw volgnummer (zie brief)
Uw bijdrage (EUR)
Wijze van donatie

Opmerking (evt)
E-mailadres
Leeftijd
IBAN nummer