2014 jan-jun: HIV-kliniek Morgenster in Zimbabwe

Sinds mei 2007 heeft het Morgenster Ziekenhuis, een missieziekenhuis van de Hervormde Kerk van Zimbabwe, officieel toestemming om aidsremmers ter beschikking te stellen. Inmiddels nemen duizenden mensen aan deze therapie deel. Nog altijd overlijden er mensen door aids, maar veel minder dan jaren geleden. Het gevolg is dat er veel minder kinderen wees worden en dat mensen weer zelf op hun veldje eten kunnen verbouwen. Kortom, het is duidelijk dat dankzij de aidsremmers vele levens worden gered.

Er is grote behoefte om meer mensen te helpen met deze therapie. Niet iedereen is in staat om naar de HIV-kliniek in het Morgenster Ziekenhuis te komen. Het is de bedoeling om het aantal locaties uit te breiden waar HIV-patiënten terecht kunnen voor behandeling. Dit verhoogt de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg, en vermindert de patiëntenstroom in het Morgenster Ziekenhuis. Ook worden lokale mensen getraind om thuiszorg te kunnen bieden. Het programma voorziet in een grote behoefte en is succesvol: het ziekte- en sterftecijfer daalt. Maar er is nog heel veel werk te verrichten. Medicijnen en financiële hulp blijven hard nodig!

 Deze informatie is afkomstig van de website van de GZB.