Pastoraal werker

De Hervormde gemeente Dirksland zoekt per direct een Kerkelijk werker met als aandachtsgebied 

bijstand in pastoraat en toerusting

voor o.a. de volgende taken binnen de gemeente:

 • Pastorale zorg aan gemeenteleden, samen met predikant, jeugd/jongeren werker,sectie-ouderlingen en bezoekmedewerkers
 • leiden van rouwdiensten
 • participatie in verschillende vormen van catechese, toerusting en bezinning binnen de gemeente
 • zo mogelijk (afhankelijk van bevoegdheden) voorgaan in een aantal erediensten

Wij zoeken iemand

 • met een voltooide theologische opleiding (Univ./HBO), bij voorkeur met preekbevoegdheid
 • met liefde voor de gemeente van Christus in haar verscheidenheid
 • met een levend geloof
 • die thuis is in de Gereformeerde traditie en oog heeft voor vragen van deze tijd
 • die flexibel is en toegankelijk
 • die graag wil samenwerken met anderen en ook zelfstandig kan werken

Bijzonderheden

 • het betreft een functie met een omvang van 0,6 Fte.
 • salariëring conform CAO kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
 • wij bieden een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging.
Dirksland is gelegen op Goeree-Overflakkee. De Hervormde gemeente telt ca. 2100 leden en heeft een volkskerkkarakter. De gemeente wil staan in de Gereformeerde traditie en weet zich van Godswege geplaatst in de wereld en in de kerk, betrokken op de tijd waarin wij leven.

Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij ouderling-kerkrentmeester Bram Kievit, tel. 06-
24102850 of bij ouderling Aad Zoutendijk (preses kerkenraad) tel. 06-52413900. Sollicitaties kunnen worden gestuurd tot uiterlijk 2 juli a.s. aan de scriba van de kerkenraad André Koppenaal, Postbus 98, 3247 ZH Dirksland of (bij voorkeur) per e-mail: scriba@hervormddirksland.nl.