2015 jan-jun: training ambtsdragers Malawi

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) is met ruim 2,5 miljoen leden de grootste kerk van Malawi. De meeste Malawiƫrs zijn christen, er is een sterk geloof in Gods trouw en voorzienigheid. Er is echter ook vaak een groot gebrek aan Bijbelkennis. Veel mensen hebben niet eens een Bijbel. Ook is er nog veel bijgeloof. En er zijn veel te weinig predikanten.
Zo'n 85% van de diensten wordt geleid voor een ouderling of diaken. Slechts 60% van hen heeft een afgeronde basisschoolopleiding en minder dan 20% heeft de middelbare school afgerond. Toerusting van deze ambtsdragers is dan ook hard nodig.

Tjerk Visser is begin 2012 door de GZB uitgezonden om leiding te geven aan het toerustingswerk onder ouderlingen, diakenen en andere leidinggevenden in de gemeenten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: pastorale zorg, leiderschap, gemeenteopbouw en preken.

Een van degenen die deelnam aan een cursus is Elisah Mwantende (foto). Deze bescheiden jongeman van 29 jaar was nog maar 1 dag getrouwd toen hij een cursus van 3 dagen volgde. Elisah is onderwijzer op de basisschool en diaken. Zijn verlangen is om door de trainingen beter te kunnen preken op een Bijbelse manier. 'Zo geef ik de mensen goed onderwijs.' Hij wil bijdragen aan een goede relatie die mensen met God hebben en hen stimuleren om het Evangelie te delen met anderen. Elisah: 'Ik wil God in geest en waarheid oprecht dienen en daarin een voorbeeld zijn voor anderen.'

 Deze informatie is afkomstig van de website van de GZB.