Vorming en Toerusting

Op deze pagina vermelden we activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van onze kerkenraad vallen, maar zeker aandacht verdienen. Het zijn bijvoorbeeld activiteiten die in ons kerkgebouw worden georganiseerd en diverse initiatieven van gemeenteleden.

Maak een keuze in het menu links.