Beleidsplan

De Diaconie werkt met een beleidsplan wat wordt vastgesteld voor telkens vier jaar. De huidige beleidsplanperiode is 2017 - 2020. In de loop van 2020 zal het beleidsplan voor de volgende periode worden vastgesteld.

Het beleid wordt vormgegeven binnen de volgende aandachtsgebieden:

 • Dienen door de gemeente
  Het is de taak van de diaconie om de gemeente bewust te maken en houden van haar diaconale roeping
 • Dienen in de gemeente
  De diaconie vervult concrete taken in de gemeente
 • Dienen aan de naaste, dichtbij en ver weg
  De diaconie wil direct en indirect dienstbaar zijn aan de naaste
 • Middelen / financieel beheer
  Om invulling te geven aan de bestaande taken en taken die volgen uit beleid zijn middelen nodig. De diaconie dient de gegeven middelen op verantwoorde wijze uit te geven en te beheren. Middelen worden verkregen uit collecten, giften, opbrengsten van de verpachte of verhuurde bouw- en weilanden, erfpachtcanon en rente op banktegoeden.
 
Update: Het beleidsplan van de diaconie was voor 2017-2020, maar was verlengd met een jaar tot 2021.