2017 jan-jun: Peru: Bijbels onderwijs voor Quechua

De bergen en oerwouden in het zuidoosten van Peru vormen een moeilijk toegankelijk gebied. Een van de problemen in de regio is de verbouw van coca. Het is een voor de inheemse bevolking belangrijk gewas, dat een grote rol speelt in hun cultuur, maar dat vanwege de productie van cocaïne geld en misdaad aantrekt. Ook heeft de regio – en dus ook de kerken – lange tijd geleden onder het geweld van de guerrillabeweging ‘Het Lichtend Pad’. De overheid is druk bezig deze regio te ontsluiten en tot ontwikkeling te brengen, omdat het een nieuwe verbindingsweg gaat vormen vanuit Lima naar Brazilië.

 
In dit gebied zijn door Amerikaanse zendelingen in de vorige eeuw kerken gesticht, die vaak klein zijn gebleven en meestal geen eigen predikant hebben. Alleen al de Presbyteriaanse Kerk van Peru, waar de GZB contact mee heeft, heeft hier zo’n 150 gemeenten en evangelisatieposten. Er is een groot gebrek aan Bijbelkennis, en er is nauwelijks groei. Er is dan ook grote behoefte aan Bijbels onderwijs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van TEE, toerusting op locatie. Gemeenteleden studeren thuis en komen regelmatig samen om een bepaald onderwerp te bespreken. Dat gebeurt in het Quechua, een taal die door miljoenen Peruanen wordt gesproken, maar ook door inwoners in andere landen in Zuid-Amerika. Aan de TEE-cursussen nemen zo’n 150 mensen deel.
 
Door aan het toerustingswerk bij te dragen, investeert u in de opbouw van de kerken in het Andesgebergte in Zuid-Peru.