Keigave dagen

Vier keer per jaar organiseren we een Keigave dag voor kinderen uit Dirksland. Alle kinderen van groep 1-8 zijn van harte welkom!

Voor elke activiteit zoeken we gemeenteleden/ vrijwilligers om te helpen. Jongeren, vanaf klas 1 van het VO, kunnen als handy meehelpen.

De volgende dagen staan in de planning:


Dinsdag 28 februari – Keigave lentedag

Deze dag komt Jeroen van den Berg met zijn theater met poppen naar Onder de Wiek. Hij speelt de voorstelling ‘Oost West’. Kaartjes à 2 euro zijn verkrijgbaar bij T-toys, Country at Home en de Oude Bieb.  Jij komt toch ook? Vanaf 13.45 is de zaal open en om 14.00 uur gaan we beginnen.

 

Zaterdag 15 juli – Keigave zomerdag

Nadere info volgt later J

 

Daarnaast worden we als gemeente ook opgeroepen om aansluiting te zoeken bij wat er in het dorp leeft en gebeurt; betrokken te zijn bij activiteiten, relaties op te bouwen en dichtbij dienstbaar te zijn.

Voor meer informatie: keigaaf@hervormddirksland.nl