PPH-J (Pastoraal Jeugdteam)

Wat? 

PPH- Jeugd, voor alle kinderen en jongeren van de gemeente tot ongeveer 20 jaar. 

Wanneer? 

Kinderen en jongeren die problemen ervaren kunnen zelf bij iemand van het jeugdpastoraat aan de bel trekken, maar ook ouders kunnen het jeugdpastoraat voor hun kind inschakelen. Bijvoorbeeld:

Bij scheiding van ouders, problemen die je ervaart in je gezin, omgeving of kerkelijke gemeente (bijvoorbeeld jongeren- of jeugdgroepen, catechese), gepest worden op school, bij ziekte of overlijden van een dierbare, als je je eenzaam voelt

Hoe?

De vrijwilliger van het jeugdteam kan thuis komen, of op een andere plek contact hebben met de jongere. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd kan bekeken worden wat wenselijk of nodig is.  Ook de vrijwilligers van dit team zijn geschoold en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd. 

Wat niet?

Het PPH-J team biedt geen hulpverlening en geeft geen ongevraagd advies in de opvoeding van de kinderen en jongeren.

En verder?  Het PPH- Jeugdteam wil ook een buddysysteem opzetten voor jongeren vanaf 12 jaar.  Doel daarvan is dat onze jongeren gezien en gekend worden in de gemeente.  Hoe waardevol is dat! Nu en in de komende periode wordt mensen gevraagd om buddy te worden van enkele jongeren. Vanaf januari 2018 hopen we hier actief mee te kunnen starten. De bedoeling van het buddysysteem is om de jongeren vanaf hun twaalfde jaar ‘te volgen’. De buddy heeft met name rondom live-events contact met de jongere, bijvoorbeeld verjaardagen, examens e.d. De buddy is ook beschikbaar voor een goed gesprek, maar zal altijd eerst vragen of de jongere behoefte heeft aan contact. Ook de buddies zullen zich niet ongevraagd mengen in de opvoeding. Laagdrempelige, positieve betrokkenheid en een luisterend oor vanuit de kerk gedurende de tienerjaren – daar gaan we voor. Als u hier vragen over hebt kunt u contact met het PPH-J opnemen.