Loop de Kerst niet mis!(kerstwandeling)

De projectgroep kerstwandeling is vol vuur aan de slag gegaan om op kerstavond heel Dirksland op de been te krijgen!

Het programma begint tussen 17.30 en 19.00 uur met een gratis maaltijd in de Victoriahal – georganiseerd in een unieke samenwerking met SVIK en met de Stichting ‘Mi Mekaore’. Iedereen is welkom! We starten om 18.45 uur.  De kinderen krijgen een lichtje om op zoek te gaan naar het Levende Licht [“Ik ben het Licht van de wereld”]. Daarna vertrekken de bezoekers in een verlichte route langs diverse scenes uit het kerstverhaal in een hedendaags jasje en muzikale optredens. Zij komen uit bij de kerststal naast de kerk. Daar wordt vanaf 20.00 uur warme chocolademelk uitgedeeld. Aansluitend start om 21.00 uur de kerstnachtdienst.

Tijdens de opening van één van onze vergaderingen lazen we In Romeinen 12:11 staat ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ Vurig van geest zijn betekent ijverig zijn om met de gekregen mogelijkheden, gaven en talenten Gods Koninkrijk te dienen. Vurig van geest zijn betekent niet alles doen, maar doen wat je moet doen en dat van harte goed doen. We hebben elkaar hierin hard nodig, we moeten het echt samen, ‘Mi Mekaore’, doen.

Het is ons vurige verlangen om iedereen uit Dirksland aan te steken om Jezus te zoeken. We hopen dat u zich ook geroepen voelt om de liefde van God door te geven! We hebben veel hulp nodig. U kunt helpen door:

Te bidden voor de activiteiten op kerstavond:
Zonder de Zegen van God is ons werk zinloos. We vragen uw gebed voor goede voorbereidingen en activiteiten waarbij Gods Liefde centraal staat.

Mensen uit te nodigen:
Huis-aan-huis wordt in Dirksland een flyer bezorgd. Nodig vooral uw buurman, kennis of familielid uit Dirksland ook persoonlijk uit om te komen eten, voor de kerstwandeling of om de kerstnachtdienst bij te wonen!

Mee te helpen:
Op de achterkant van deze brief ziet u een totaaloverzicht met alle taken voor 24 december(Klik hier). Geef snel aan ons door welke activiteit het beste bij u past! Er zijn veel verschillende taken. Genoeg kans dus om iets te kiezen wat bij aansluit bij uw unieke talenten.

Laten we als gemeente laten zien hoe groot Gods vuur is. We zien uw aanmelding in vol vertrouwen tegemoet!

Heeft u nog vragen? Of tips en suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via Keigaaf@Hervormddirksland.nl of persoonlijk/telefonisch!

 

Projectgroep Keigave Kerstwandeling 2018

Kirsten Bakker, Harmen en Joëlle Benjert, Mark van den Boogert, Reinier van den Heuvel, Hanna Markwat, Jonathan en Maartje Murre, Albertina Koedam (tel. 06 – 22940255), Marinda Struik, Joanne Weekhout, Ruud Bouman

Naam
E-mail adres
Telefoonnummer
ActiviteitenOpmerkingen