Buddy aanmeldformulier

Hoi!

Wat mooi dat jij je wilt aanmelden als Buddy, we zijn namelijk nog steeds op zoek naar gemeenteleden die de taak als buddy op willen pakken, maar misschien is het goed dat ik even wat uitleg over het buddysysteem en de rol als buddy:

In onze visie spreken we over de levende relatie met God, de relatie van gemeenteleden en jeugdwerkvrijwilligers met kinderen en jongeren en dat door deze relaties het geloof wordt doorgegeven aan kinderen en jongeren. Dit doen we via de jeugdclubs, Follow me, tienerclubs en jeugddiensten. Als er enkel oppervlakkig contact onderling en met de jeugd is, dan is het gevaar groot dat wat we doorgeven ook aan de oppervlakte hangen blijft en het hart en leven niet raakt. Elkaar kennen, weten wat er leeft en speelt, samen optrekken, geloofsgesprek en échte interesse: de aanwezigheid daarvan binnen gemeente en jeugdwerk maakt het doorgeven van ons geloof en het ingroeien en meedoen in de gemeente mogelijk. Hoe kunnen we dit steeds meer praktijk laten worden? (Bron: meerjarig beleidsplan Jeugdwerk Hervormd Dirksland)

Een onderdeel daarvan is het buddysysteem: via het buddysysteem willen we de brug zijn tussen onze kerkelijke gemeente en de jongeren, we willen naar de jongeren omkijken op het moment waarin er in hun leven veel gebeurt. Ze gaan vanuit de basisschool naar de middelbare school, daarbij komt dat ze ontwikkelen van kind naar puber en uiteindelijk naar jong volwassene. Een periode waarin ze op zoek gaan naar hun identiteit, en daarom willen we juist in deze periode als kerkelijke gemeente graag dicht bij onze jongeren staan.

De buddy is geen hulpverlener, gaat zich zeker niet met de opvoeding van de ouders bemoeien. De buddy is een meeloper, hij of zij loopt mee met de jongeren en ziet naar ze om, vanuit onze kerkelijke gemeente.  Of moet ik zeggen een “oploper”? Wat de Buddy vraagt aan de jongeren is: “Mag ik je leren kennen en een stukje met je oplopen?” We weten dat veel jongeren daar behoefte aan hebben: gezien worden, begroet worden met een open en nieuwsgierige houding, zonder oordeel. Ook wanneer ze voor hun gevoel niets bijzonders te melden hebben, maar dit geeft wel het gevoel dat ze gezien worden en bij onze kerk horen.

Word je als jongere verplicht om een buddy te hebben? Nee! We kunnen en willen niets verplichten. Uit ervaring weten we dat er jongeren zijn die het leuk vinden om regelmatig af te spreken, of wat te WhatsAppen, ook zijn er jongeren die daar geen behoefte aan hebben, of een buddy niets vinden. We gaan dan niet pushen of verplichten, dan is een kaartje met de verjaardag van de jongeren of als hij of zij ziek is het minste wat je kan doen…….ook dat is omzien naar de ander!!

We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat het voor de buddy een teleurstelling is dat het contact niet soepel verloopt, maar we willen wel eerlijk zijn, soms is buddy zijn ook alleen maar een kaartje sturen, feliciteren als hij of zij geslaagd is of gedag zeggen als je de jongeren tegenkomt in de kerk of in het dorp.  Buddy zijn zit soms in hele klein dingen en korte ontmoetingen.


We hopen dat je na het lezen nog steeds buddy wil worden en dat kan, door op onderstaande link te klikken kom je op een aanmeldformulier, nadat je dit hebt ingevuld nemen we contact met je op.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvB_JhZSenXBMb9jFCc9DRM8vw7agxVoTGnTX0w4fG8JfTpg/viewform

Groeten van het team jeugdpastoraat.