Aanpassingen Coronamaatregelen

Aangescherpte Corona maatregelen.

De afgelopen dagen is er, samen met vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus.  Hierin zijn opnieuw beperkende maatregelen afgesproken voor de kerkgang. Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen en om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Gehoord hebbend de overheid en het zeer dringende advies van de landelijke PKN zullen we vooralsnog in de komende diensten in onze kerk maximaal 30 personen toe laten. Voor de dienst waarin al meer boekingen dan 30 zijn gedaan zal het moderamen in de loop van de week communiceren hoe we dit gaan oplossen.

 

Het bericht van vandaag heeft alleen betrekking op de kerkdiensten in oktober. Eind van deze week is er opnieuw een gesprek tussen de kerken en minister Grapperhaus.

Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.