Online Collecte

Nu er momenteel geen diensten in de kerk gehouden worden is het lastig met de collecten. In de Zondagsbrief staan de doelen vermeld.

Tijdens de periode waarin er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden, kunt u uw bijdrage voor de collecten wekelijks overmaken via de Appostel app of via de website. U kunt een bedrag aangeven voor de diverse doelen zoals vermeld op de zondagsbrief en bij de afkondigen in de kerk. 

Wanneer u een bijdrage wilt geven voor een ander doel dan kunt u gebruik maken van de optie 'Andere doelen'. Wilt u hierbij dan in de opmerkingen aangeven voor welk doel uw bijdrage bestemd is?

Klik hier om uw gift over te maken  

Voor de collecten wordt u doorgestuurd naar onze giften website. Hier is het ook mogelijk om met een online tegoed te werken, waardoor u niet iedere via uw bank hoeft te betalen. Klik hier om met een tegoed te werken.