Bericht 28 mei 2021

Beroepingswerk 

Nu dominee Timmerman het beroep naar Schoonhoven heeft aangenomen, breekt er een periode aan waarin onze gemeente geen eigen predikant heeft. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 18 mei is gesproken over de invulling van de vacante periode en het beroepingswerk.

Vanuit de kerkenraad is het proces van herziening van de plaatselijke regeling ingezet. Een proces waarin we de huidige plaatselijke regeling aanpassen. Tijdens dit proces zullen we met de kerkenraad en de gemeente in gesprek zijn over wát we geloven en wat ons verbindt. Het proces wordt begeleid door een externe procesbegeleider, Jack de Koster.

De kerkenraad heeft besloten om eerst dit proces af te ronden voordat gestart wordt met het beroepingswerk. Dit geeft de ruimte om eerst met elkaar het gesprek te kunnen voeren over onze gemeente. Hierna kan een zorgvuldige profielschets voor een nieuw te beroepen predikant worden opgesteld en kan met het beroepingswerk worden gestart.

De verwachting is, gezien de ervaring met eerdere periodes van beroepingswerk dat het minimaal een jaar duurt voordat een predikant is gevonden. Daarnaast heeft ook dominee Hoolwerf een beroep aangenomen. Op het eiland zijn op dit moment geen predikanten beschikbaar om ondersteuning te bieden. Om het pastoraat te kunnen laten doorgaan, heeft de kerkenraad gekozen voor een tijdelijke invulling door een ambulant predikant en een kerkelijk werker. De werving hiervoor zal binnenkort starten.

U wordt doormiddel van de zondagsbrief, mededelingen en gemeentecontact op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces en de momenten waarop we als gemeente in gesprek gaan