PPH-J (Pastoraal Jeugdteam)

Wat? 

PPH- Jeugd, voor alle kinderen en jongeren van de gemeente tot ongeveer 20 jaar. 

Wanneer? 

Kinderen en jongeren die problemen ervaren kunnen zelf bij iemand van het jeugdpastoraat aan de bel trekken, maar ook ouder(s) kunnen het jeugdpastoraat voor hun kind inschakelen. Ook kan de sectie-ouderling in overleg contact opnemen met het jeugdpastoraat. Bijvoorbeeld: 

Bij scheiding van ouders, problemen die je ervaart in je gezin, omgeving of kerkelijke gemeente (bijvoorbeeld jongeren- of jeugdgroepen, catechese), gepest worden op school, bij ziekte of overlijden van een dierbare, als je je eenzaam voelt

Hoe?

De vrijwilliger van het jeugdteam kan thuis komen, of op een andere plek contact hebben met de jongere. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd kan bekeken worden wat wenselijk of nodig is.  Ook de vrijwilligers van dit team zijn geschoold en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd. 

Wat niet?

Het PPH-J team biedt geen hulpverlening en geeft geen ongevraagd advies in de opvoeding van de kinderen en jongeren.

En verder? 

Het PPH- Jeugdteam heeft een buddysysteem opgezet. Doel daarvan is dat onze jongeren gezien en gekend worden in de gemeente. Elke jongere die naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaat krijgt een kaartje thuis met de vraag of hij/zij aan een buddy gekoppeld wil worden. Een buddy is een volwassen gemeentelid. Wanneer je dit wilt kan je hierop reageren. Dan zal je gekoppeld worden aan een buddy en deze zal jou volgen, er voor je zijn. Je een kaartje sturen met je verjaardag, examens ed. De buddy is ook beschikbaar voor een goed gesprek. Ook de buddies zullen zich niet ongevraagd mengen in de opvoeding. Laagdrempelige, positieve betrokkenheid en een luisterend oor vanuit de kerk gedurende de tienerjaren – daar gaan we voor. Als jij of u hier vragen over hebt kunt u contact met het PPH-J opnemen.

En nog meer?

Ook is het PPH-Jeugdteam er voor praktische ondersteuning. Wanneer er praktische hulp nodig is kun je contact opnemen met het PPH-J team of met de sectie-ouderling.

Namens de teams:

PPH-team

PPH-J team

Goof Konings 0612295156
Nadine de Vos 0653519762 
Patrick de Dreu 0653170634
Willemienke Bal 0621204717
Hanna Nagtegaal 0630399272
Edwin van Leeuwen 0638606465