Collecterooster

In iedere dienst wordt gecollecteerd voor drie doelen: de eerste collecte is de diaconale collecte, dan volgt een collecte voor de instandhouding van Kerk & Eredienst. De derde collecte is voor een specifiek doel binnen de gemeente. Tijdens Avondmaalsvieringen is de derde collecte bestemd voor één van onze zendingsmedewerkers.

Bij de uitgang van de kerk staan bussen voor de projecten van GZB (1e halfjaar) en IZB (2e halfjaar). 

U kunt gebruik maken van collectebonnen, deze kunt u online bestellen.

Alle collecten van harte aanbevolen!

Datum 1e (diaconaal) 2e (kerk) 3e (doelcollecte) Deur
1 jan. 2020 Gereformeerde Bond - Leerstoelfonds

Gereformeerde Bond - Leerstoelfonds

De diaconale collecte is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel twee leerstoelen in Groningen (één die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen, één die verbonden is aan de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit) en één die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze hoogleraren hopen via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen!

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GZB

GZB

5 jan. 2020 HGJB - Jeugdwerk

HGJB - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

12 jan. 2020 IZB - Algemene middelen

IZB - Algemene middelen

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Kijk ook op www.izb.nl

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GZB

GZB

19 jan. 2020 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Kunnen we op uw steun rekenen?

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GZB

GZB

26 jan. 2020 Kerk in Actie - Oeganda - Goed Boeren in een lastig klimaat

Kerk in Actie - Oeganda - Goed Boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.
K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

2 feb. 2020 Project 1027 - Medische zorg in Noord India

Project 1027 - Medische zorg in Noord India

India behoort tot de meest bevolkte landen ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. In veel dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. Op initiatief van Christian Reformed Fellowship of India, partner van de GZB, bezoekt een team van artsen en verpleegkundigen deze dorpen om hierin enige verbetering te brengen.
K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

9 feb. 2020 Stichting Steunfonds CHE - Stichting Steunfonds CHE

Stichting Steunfonds CHE - Stichting Steunfonds CHE

Stichting Steunfonds CHE werft fondsen om daarmee financiële ondersteuning te bieden aan projecten en onderzoeken die een bijdrage leveren aan de beroepspraktijk van christen-professionals. Daarmee zorgt de stichting ervoor dat juist de christelijke vorming de volledige aandacht heeft zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Stichting Steunfonds CHE financiert een aantal activiteiten waarin het christen-zijn tot uiting komt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo draagt Stichting Steunfonds CHE bij in financiële middelen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, publicaties, studiedagen, beurzen voor christen-studenten uit het buitenland en contacten met verwante instellingen in het buitenland. 

K&E

K&E

De Herberg

De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg ontvangt geen subsidie. De gasten betalen een eigen bijdrage, maar dat is niet voldoende. Uw bijdrage is dus van groot belang!

GZB

GZB

16 feb. 2020 Voedselbank - Voedselbank Goeree-Overflakkee

Voedselbank - Voedselbank Goeree-Overflakkee

Voedselbank Goeree Overflakkee heeft verschillende doelstellingen:

Het  belangrijkste doel is medeburgers op Goeree Overflakkee, die door omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen,wekelijks van een voedselpakket te voorzien. 

Andere doelstellingen zijn;

  • het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel.
  • een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.
K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

23 feb. 2020 De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling. Uw gift wordt besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GZB

GZB

1 mrt. 2020 GZB - Albanie : Evangelist voor nog jonge gemeente in Mushqeta

GZB - Albanie : Evangelist voor nog jonge gemeente in Mushqeta

Op verschillende plekken in Europa is de GZB betrokken bij het stichten van nieuwe gemeenten. In Mushqeta, een gebied 20 km. buiten de hoofdstad Tirana in de bergen van Albanië, is een paar jaar geleden een gemeente ontstaan. De gemeente wil graag een plek zijn waar veel mensen in aanraking komen met het Evangelie, een plek van hoop. De evangelist is verantwoordelijk voor alle activiteiten die vanuit de gemeente georganiseerd worden.
K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GZB

GZB

8 mrt. 2020 Nederlands Bijbelgenootschap - Bijbels voor kinderen in Kenia

Nederlands Bijbelgenootschap - Bijbels voor kinderen in Kenia

In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Terwijl ze deze wel nodig hebben op school. Het NBG wil dit jaar aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Het NBG wil dit jaar 10.000 bijbels verspreiden onder kinderen in de allerarmste gebieden in Kenia. Zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel; op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

Met uw gift geeft u dus kinderen én hun ouders toegang tot de Bijbel. Wilt u ons helpen bij deze actie?

 

Voor meer informatie : www.bijbelgenootschap.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

11 mrt. 2020 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

  • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
  • Ondersteuning van personen in financiële nood
  • Lokale diaconale projecten
  • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

GZB

GZB

15 mrt. 2020 Havenproject Rotterdam - Zeemanswelzijnwerk

Havenproject Rotterdam - Zeemanswelzijnwerk

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. De Stichting heeft een diaconaalwerker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al vijfentwintig jaar lang gedragen door vele diaconieën uit de provincie Zuid Holland. De collecte deze zondag is bestemd voor dit doel.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

22 mrt. 2020 Project 1027 - St. Gave : Omzien naar vluchtelingen

Project 1027 - St. Gave : Omzien naar vluchtelingen

In 2020 herdenkt Stichting Gave dat zij al 25 jaar kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. Gave ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en jongerenactiviteiten.
K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GZB

GZB

29 mrt. 2020 Kerkdiensten Hernesseroord

Kerkdiensten Hernesseroord

De diaconale collecte is bestemd voor de organisatie van kerkdiensten op Hernesseroord. Deze kerkdiensten worden vanuit Zuidwester niet financieel ondersteund. Wel wordt er ruimte beschikbaar gesteld. De kosten voor de kerkdiensten worden gevormd door kosten voor voorganger, organist, muziekgroep, koffie/thee/fris, aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten, muziekboeken etc. Van harte aanbevolen! 

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GZB

GZB

5 apr. 2020 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Kunnen we op uw steun rekenen?

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GZB

GZB

10 apr. 2020 GZB - Rwanda: Bijbels onderwijs op scholen

GZB - Rwanda: Bijbels onderwijs op scholen

De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil graag dat haar leerlingen als discipelen van Jezus leven. Daarom wil ze alle leerkrachten trainen in het geven van goed bijbelonderwijs. Voor dit onderwijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 27.000 leerlingen.

K&E

K&E

Leprabestrijding (Tanny Hagens)

Leprabestrijding (Tanny Hagens)

GZB

GZB

12 apr. 2020 GZB - Nederland: Diaconale hulp aan vluchtelingen

GZB - Nederland: Diaconale hulp aan vluchtelingen

Plaatselijke kerkelijke gemeenten veel kunnen betekenen bij de opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd zjin er veel vragen als het gaat om de omgang met andere culturen en religies. Evangelie & Moslims biedt gemeenten toerusting en advies en motiveert hen om zich in te zetten voor vluchtelingen.
K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

19 apr. 2020 HGJB - Jeugdwerk Landelijk

HGJB - Jeugdwerk Landelijk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

26 apr. 2020 Kerk in Actie - India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Kerk in Actie - India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.
K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

3 mei 2020 Project 1027 - Noodhulp en wederopbouw

Project 1027 - Noodhulp en wederopbouw

Op deze zondag voor Bevrijdingsdag vraagt Project 10 27 uw aandacht voor slachtoffers van noodsituaties in de wereld. Partners van de GZB / Project 10 27 vragen regelmatig om hulp in omstandigheden van oorlog en geweld en als gevolg van natuurrampen of voor wederopbouw.
K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GZB

GZB

10 mei 2020 Havenproject Rotterdam - Zeemanswelzijnwerk

Havenproject Rotterdam - Zeemanswelzijnwerk

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. De Stichting heeft een diaconaalwerker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al vijfentwintig jaar lang gedragen door vele diaconieën uit de provincie Zuid Holland. De collecte deze zondag is bestemd voor dit doel.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

17 mei 2020 Dabar - Eilandelijk evangelisatiewerk

Dabar - Eilandelijk evangelisatiewerk

Bijna iedereen is wel bekend met het Dabarwerk wat o.a. in Ouddorp wordt gedaan tijdens de zomervakantie. Vanuit de eilandelijke evangelisatiecommissie wordt dit werk al vele jaren actief uitgevoerd en gecoordineerd. Onze collecte deze zondag is voor deze en andere activiteiten die de commissie organiseert. Van harte aanbevolen!

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GZB

GZB

21 mei 2020 IZB - Algemene middelen

IZB - Algemene middelen

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Kijk ook op www.izb.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

24 mei 2020 Open Doors - Noodhulp Syrie

Open Doors - Noodhulp Syrie

Duizenden gezinnen in Syrië hebben nog voedselhulp nodig. Ook ontvangen christenen via lokale kerken hulp met het repareren van huizen en kerken. Door het bieden van traumazorg kunnen slachtoffers van de oorlog weer hoopvol naar de toekomst kijken.

Na zeven lange jaren lijkt het einde van de oorlog in Syrië in zicht. Sinds het begin van de crisis biedt Open Doors noodhulp via lokale kerken in Syrië. Duizenden gezinnen hebben nog steeds voedselhulp nodig. Naast het uitdelen van voedselhulp, helpen we Syrische christenen manieren te vinden waarop ze een inkomen kunnen verdienen, zodat voedselpakketten op termijn niet meer nodig zijn.

Voor meer informatie : www.opendoors.nl

K&E

K&E

Quotum

Quotum

GZB

GZB

31 mei 2020 GZB - Pinksterzendings collecte

GZB - Pinksterzendings collecte

Jarenlang was Cuba officieel atheïstisch en was religie verboden. Het was een moeilijke tijd voor christenen. Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten en kerkleiders.
K&E

K&E

Quotum

Quotum

GZB

GZB

7 jun. 2020 ETF - Evangelische Theologische Faculteit

ETF - Evangelische Theologische Faculteit

De ETF is een volwaardige universitaire instelling met erkende diploma’s, maar met een beperkte bekostiging vanuit de overheid. Omdat de ETF een kleinschalige instelling is, ontvangt men zo’n 50% voor de bekostiging van de studenten van wat gebruikelijk is bij andere universitaire instellingen. Kortom, uw financiele ondersteuning komt goed van pas!

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GZB

GZB

14 jun. 2020 Gevangenzorg Nederland -

Gevangenzorg Nederland -

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GZB

GZB

21 jun. 2020 Project 1027 - Egypte: Verbetering van leefomstandigheden van arme mensen

Project 1027 - Egypte: Verbetering van leefomstandigheden van arme mensen

In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen op het gebied van ontwikkelingswerk, kinderopvang, basisgezondheidszorg en gehandicaptenwerk.
K&E

K&E

Redelinghuis

Redelinghuis

GZB

GZB

28 jun. 2020 IZB - Huis voor de ziel

IZB - Huis voor de ziel

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

5 jul. 2020 Kerk in actie - Wereldwijd strijden tegen corona

Kerk in actie - Wereldwijd strijden tegen corona

Help een stille corona ramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en
Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt
zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door
verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes

Voor meer informatie :
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

K&E

K&E

Elim (Ellen Vreeswijk)

Elim (Ellen Vreeswijk)

Elim is een organisatie voor gehandicapten in het Igede-gebied in Nigeria. Elim helpt hen door het begeleiden naar medische hulp, het bieden van opleiding en beroepstraining en hen te begeleiden naar zelfstandigheid.

In Nigeria is niets geregeld voor gehandicapten. Iemand met een handicap is totaal afhankelijk van zijn familie en dorpsgenoten. Als die een gehandicapte links laten liggen is deze er werkelijk heel beroerd aan toe.

Elim doet er al sinds 1987 alles aan om de gehandicapten in dit gebied, zo groot als onze provincie Utrecht, een menswaardig bestaan te geven. En met succes. Meer dan 1500 gehandicapten ontvingen hulp. En eenmaal in de kaartenbak is er ook niet meer uit. Ook als praktische hulp niet meer nodig of mogelijk is blijven de veldwerkers van Elim de gehandicapten bezoeken.

GoChurch

GoChurch

12 jul. 2020 HGJB - Jeugdwerk

HGJB - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

19 jul. 2020 Nederlands Bijbelgenootschap - Angola: Braille bijbelboeken

Nederlands Bijbelgenootschap - Angola: Braille bijbelboeken

In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Terwijl ze deze wel nodig hebben op school. Het NBG wil dit jaar aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Het NBG wil dit jaar 10.000 bijbels verspreiden onder kinderen in de allerarmste gebieden in Kenia. Zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel; op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

Met uw gift geeft u dus kinderen én hun ouders toegang tot de Bijbel. Wilt u ons helpen bij deze actie?

 

Voor meer informatie : www.bijbelgenootschap.nl

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GoChurch

GoChurch

26 jul. 2020 Alpha Nederland

Alpha Nederland

Alpha is gratis...

Alpha wordt gratis aangeboden. Bij honderden kerken zet een team van vrijwilligers zich in om de Alpha-bijeenkomsten tot een succes te maken. In een ongedwongen sfeer – en altijd startend met een heerlijke maaltijd – ontdekken de deelnemers waar het christelijk geloof over gaat. Op de website alpha-cursus.nl staan indrukwekkende getuigenissen van mensen die door Alpha herstel hebben ervaren en tot geloof zijn gekomen.

...maar kost wel geld

Om de honderden teams die Alpha geven te ondersteunen met eigentijdse materialen en hoogwaardige trainingsdagen is jaarlijks veel geld nodig. Alpha Nederland doet haar werk ten dienste van de kerken. Maar zonder de steun kerken als de onze gaat het niet. Ze zijn afhankelijk van giften.

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GoChurch

GoChurch

2 aug. 2020 Stichting OZO - Ouderenzorg Oekraine

Stichting OZO - Ouderenzorg Oekraine

Verzorgingshuis ‘Rehoboth’ is een begrip geworden in Oekraïne. Heel dichtbij wordt er vanuit de gemeenschap ontroerend meegeleefd door het schenken van bijvoorbeeld een zak pootaardappelen. Zelfs de kerkelijke gemeente schonk een jaargift van € 800,-! Even ontroerend is de financiële betrokkenheid vanuit Nederland. Wat te wensen overlaat zijn de bijdragen vanuit de Oekraïense overheid: nul komma nul. Maar met uw hulp en steun is de continuïteit van dit prachtige project gewaarborgd. Van harte aanbevolen!

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

9 aug. 2020 Dorcas - Noodhulp Somalie

Dorcas - Noodhulp Somalie

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

16 aug. 2020 HOE - Hulp Oost Europa

HOE - Hulp Oost Europa

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

23 aug. 2020 Siriz (VBOK) - Maatschappelijk werk bij onbedoelde zwangerschap

Siriz (VBOK) - Maatschappelijk werk bij onbedoelde zwangerschap

Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. We bieden hulp bij het maken van een keuze, bieden waar nodig opvang en kijken samen naar de toekomst. Daarbij hebben we oog voor moeder, vader en (ongeboren) kind. We gaan het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording. Onze ervaring en kennis willen we graag delen.

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GoChurch

GoChurch

30 aug. 2020 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Kunnen we op uw steun rekenen?

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GoChurch

GoChurch

6 sep. 2020 Project 1027 - Mexico: Opvangcentrum voor verslaafden

Project 1027 - Mexico: Opvangcentrum voor verslaafden

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trauma’s, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun verslaving. Ze kregen een nieuwe kans.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

13 sep. 2020 Tear - Nacht zonder dak

Tear - Nacht zonder dak

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

20 sep. 2020 Woord & Daad - Armoede bestrijding

Woord & Daad - Armoede bestrijding

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Woord en Daad leeft van giften. Zonder uw steun kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom!

Voor meer informatie zie http://www.woordendaad.nl

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GoChurch

GoChurch

27 sep. 2020 Open Doors - Projecten in Noord Korea

Open Doors - Projecten in Noord Korea

Wat doet Open Doors?

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt bijbels en christelijke boeken naar landen die daarvoor gesloten zijn.

Daarnaast geeft Open Doors training en praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Kijk ook op www.opendoors.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GoChurch

GoChurch

4 okt. 2020 Kerk en Israel

Kerk en Israel

Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

K&E

K&E

Kinderdorp Borneo

Kinderdorp Borneo

GoChurch

GoChurch

11 okt. 2020 Kerk in actie - Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten

Kerk in actie - Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

18 okt. 2020 Project 1027 - Namibie: Voedselprogramma voor kwetsbare mensen

Project 1027 - Namibie: Voedselprogramma voor kwetsbare mensen

Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Ook is sociale aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. Een warme aanbeveling voor deze collecte op Wereldvoedseldag.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

25 okt. 2020 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Kunnen we op uw steun rekenen?

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GoChurch

GoChurch

1 nov. 2020 GZB - Bosnie: Geloof in Bosnie

GZB - Bosnie: Geloof in Bosnie

De protestantse kerk in Bosnië is klein. In totaal zijn er zo’n 800 leden, verdeeld over ongeveer 40 kerken. De kerk heeft visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door op nieuwe plekken gemeenten te stichten. Ze wil het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus aan iedereen in Bosnië vertellen. Ook willen de gemeenten meer investeren in jeugdwerk en diaconaat. De GZB is gevraagd met hen mee te werken in het verlangen te groeien als kerk. Dat doen we graag, maar daar hebben we wel uw steun bij nodig!

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GoChurch

GoChurch

4 nov. 2020 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

  • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
  • Ondersteuning van personen in financiële nood
  • Lokale diaconale projecten
  • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

GoChurch

GoChurch

8 nov. 2020 HGJB - Jeugdwerk

HGJB - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

GoChurch

GoChurch

15 nov. 2020 Project 1027 - Met open armen..

Project 1027 - Met open armen..

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap. Het is een gastvrije, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. CCN wil er zijn voor haar leden, maar uiteindelijk in Nieuwegein breder diaconaal present zijn. CCN biedt ondersteuning van vluchtelingen, taallessen en huiswerkbegeleiding, groepsvakanties en praktische hulp. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis voelt.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

22 nov. 2020 de Herberg - Pastorale zorg

de Herberg - Pastorale zorg

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg ontvangt geen subsidie. De gasten betalen een eigen bijdrage, maar dat is niet voldoende. Uw bijdrage is dus van groot belang!

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

GoChurch

GoChurch

29 nov. 2020 Dorcas - Noodhulp Libanon

Dorcas - Noodhulp Libanon

De bevolking van Libanon is sinds de oorlog in Syrië met vijftig procent gestegen. Eén op de drie inwoners van Libanon is nu een Syrische vluchteling. Dit heeft ontzettend veel praktische gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, gezondheidszorg, afval, water en infrastructuur. Maar ook emotioneel is er veel aan de hand: veel Libanezen voelen wrok tegenover Syriërs, omdat zij de Libanese banen ‘inpikken’. Voor  de Syriërs is het ook niet makkelijk. Veel van hen zijn al jarenlang verdreven uit hun eigen land. In Libanon mogen zij maar in een paar sectoren werken en krijgen ze maar weinig middelen om zichzelf te onderhouden. Nieuwe vluchtelingen krijgen geen registratie meer. Zij zijn ‘onzichtbaar’ in het systeem en hierdoor extra kwetsbaar voor misstanden. Ook deze mensen verdienen hulp!

Voor meer informatie : www.dorcas.nl

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

6 dec. 2020 IJM - Strijd tegen slavernij

IJM - Strijd tegen slavernij

K&E

K&E

Jaap en Marieke den Butter

Jaap en Marieke den Butter

GoChurch

GoChurch

13 dec. 2020 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Kunnen we op uw steun rekenen?

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GoChurch

GoChurch

20 dec. 2020 De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling. Uw gift wordt besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

GoChurch

GoChurch

24 dec. 2020 Leger des Heils - Hulp voor mensen die zich eenzaam voelen

Leger des Heils - Hulp voor mensen die zich eenzaam voelen

Het Leger des Heils wil iedereen helpen die hulp nodig heeft maar daarvoor nergens anders terecht kan. Ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding. De hulpverlening strekt zich uit van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. En veel mensen een beroep op de hulp van het Leger des Heils voor gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

*geen 3e collecte*

*geen 3e collecte*

GoChurch

GoChurch

25 dec. 2020 Project 1027 - Ethiopie: Gezondheidszorg in arme regio

Project 1027 - Ethiopie: Gezondheidszorg in arme regio

Circa tien jaar geleden waren er in de arme regio Benshangul-Gumuz in Ethiopië nauwelijks voorzieningen op het gebied van gezondheidzorg. Onnodig veel kinderen overleden rond de geboorte, door ondervoeding of malaria. Inmiddels is er veel verbeterd. In de kliniek van de kerk is er aandacht voor moeder- en kindzorg. De kliniek heeft een goede naam in de omgeving. Er zijn plannen om het werk onder de moslimbevolking uit te bouwen.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch

27 dec. 2020 Woord & Daad - Armoede bestrijding

Woord & Daad - Armoede bestrijding

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Woord en Daad leeft van giften. Zonder uw steun kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom!

Voor meer informatie zie http://www.woordendaad.nl

K&E

K&E

Onder de Wiek

Onder de Wiek

GoChurch

GoChurch

31 dec. 2020 Gereformeerde Bond - Studiefonds

Gereformeerde Bond - Studiefonds

De diaconale collecte op is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, van ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

GoChurch

GoChurch