Collecterooster

In iedere dienst wordt gecollecteerd voor drie doelen: de eerste collecte is de diaconale collecte, dan volgt een collecte voor de instandhouding van Kerk & Eredienst. De derde collecte is voor een specifiek doel binnen de gemeente. Tijdens Avondmaalsvieringen is de derde collecte bestemd voor één van onze zendingsmedewerkers.

Bij de uitgang van de kerk staan bussen voor de projecten van GZB (1e halfjaar) en IZB (2e halfjaar). 

U kunt collecte doen door te klikken op het logo of de collectezak:

Alle collecten van harte aanbevolen!

Datum 1e (diaconaal) 2e (kerk) 3e (doelcollecte) Deur
1 jan. 2023 Gereformeerde Bond - Leerstoelfonds

Gereformeerde Bond - Leerstoelfonds

De diaconale collecte is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel twee leerstoelen in Groningen (één die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen, één die verbonden is aan de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit) en één die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze hoogleraren hopen via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen!

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

8 jan. 2023 HGJB - Jeugdwerk

HGJB - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

15 jan. 2023 Gochurch

Gochurch

Ondersteuning GOChurch

GO Church is een multi-culturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.

Zie voor meer informatie de site: https://www.gochurch.nl/

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

22 jan. 2023 Kerk in Actie – Ondersteuning gemeenten

Kerk in Actie – Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

 

Voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2022-ondersteuning-gemeenten/

K&E

K&E

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

29 jan. 2023 Plaatselijk Evangelisatie werk

Plaatselijk Evangelisatie werk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. 

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

K&E

K&E

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

5 feb. 2023 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

 • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
 • Ondersteuning van personen in financiële nood
 • Lokale diaconale projecten
 • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

12 feb. 2023 De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling. Uw gift wordt besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

Voor meer informatie: https://www.dehoop.org/

 

K&E

K&E

Elim (Ellen Vreeswijk)

Elim (Ellen Vreeswijk)

Elim is een organisatie voor gehandicapten in het Igede-gebied in Nigeria. Elim helpt hen door het begeleiden naar medische hulp, het bieden van opleiding en beroepstraining en hen te begeleiden naar zelfstandigheid.

In Nigeria is niets geregeld voor gehandicapten. Iemand met een handicap is totaal afhankelijk van zijn familie en dorpsgenoten. Als die een gehandicapte links laten liggen is deze er werkelijk heel beroerd aan toe.

Elim doet er al sinds 1987 alles aan om de gehandicapten in dit gebied, zo groot als onze provincie Utrecht, een menswaardig bestaan te geven. En met succes. Meer dan 1500 gehandicapten ontvingen hulp. En eenmaal in de kaartenbak is er ook niet meer uit. Ook als praktische hulp niet meer nodig of mogelijk is blijven de veldwerkers van Elim de gehandicapten bezoeken.

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

19 feb. 2023 Noodhulp aardbeving Syrië

Noodhulp aardbeving Syrië

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

Voor meer informatie : https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-aardbeving-syrie/

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

26 feb. 2023 Veldwerker G.O / Ontmoeting - Eilandelijk diaconaat

Veldwerker G.O / Ontmoeting - Eilandelijk diaconaat

Wij zijn team Veldwerk van Stichting Ontmoeting, werkzaam op Goeree Overflakkee. Sinds 2009 is onze motorrijdende jongerencoach actief op het eiland. Tegenwoordig is dit Gerwin Rikkers.

Hij is present en probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door opstapelende problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze presentievolle benadering wordt gezocht naar passende zorg en doorverwezen naar maatschappelijk werkers Lieneke Struijk en Martine Aantjes. Zij begeleiden de jongeren en (jong)volwassenen vooral individueel. 

Onze benadering typeert zich door presentie, geduld, creativiteit, en is herstelgericht. Hierbij maken wij gebruiken van de SRH methodiek. Kenmerken hiervan zijn het leren omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van de eigen kracht (en die van het sociaal netwerk) en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Wij willen er zijn voor jongeren en (jong)volwassenen en ze zowel praktisch als psychosociaal ondersteunen. Graag willen we hen een steuntje in de rug geven. Bij dit alles werken we vanuit christelijke naastenliefde en willen we er zijn voor kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen ongeacht achtergrond en levensovertuiging.

Onze benadering typeert zich door presentie, geduld, creativiteit, en is herstelgericht. Hierbij maken wij gebruiken van de SRH methodiek. Kenmerken hiervan zijn het leren omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van de eigen kracht (en die van het sociaal netwerk) en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Wij willen er zijn voor jongeren en (jong)volwassenen en ze zowel praktisch als psychosociaal ondersteunen. Graag willen we hen een steuntje in de rug geven. Bij dit alles werken we vanuit christelijke naastenliefde en willen we er zijn voor kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen ongeacht achtergrond en levensovertuiging. 

Voor meer informatie: https://www.goeree-overflakkee.nl/zorgloketgo/begeleiding-en-dagbesteding_46997/item/stichting-ontmoeting_248980.html

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

5 mrt. 2023 Project 1027 - Een missie voor Malawi

Project 1027 - Een missie voor Malawi

Malawi heeft te maken met een snelgroeiende én radicaliserende islam. Malawiaanse christenen vinden het vaak moeilijk om met andersdenkenden in gesprek te gaan en het goede Nieuws over Jezus te delen. De organisatie ‘Goede Boodschapper’ traint daarom leden van de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika, zodat zij leren antwoorden te geven op vragen van andersdenkenden. Dankzij deze trainingen kwamen de laatste jaren velen tot geloof. Investeert u mee in de missionaire rol van de Malawiaanse kerk?

Voor meer informatie: https://www.project1027.nl/wp-content/uploads/2022/08/folder-collecterooster-2023-webversie1027.pdf

K&E

K&E

Onder de wiek

Onder de wiek

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

8 mrt. 2023 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

 • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
 • Ondersteuning van personen in financiële nood
 • Lokale diaconale projecten
 • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

*geen 3e collecte*

*geen 3e collecte*

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

12 mrt. 2023 Voedselbank - Ondersteuning voedselbank G.O.

Voedselbank - Ondersteuning voedselbank G.O.

Voedselbank Goeree Overflakkee heeft verschillende doelstellingen:

Het  belangrijkste doel is medeburgers op Goeree Overflakkee, die door omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen,wekelijks van een voedselpakket te voorzien. 

Andere doelstellingen zijn;

 • het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel.
 • een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.
K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

19 mrt. 2023 HOE - Fonds steun gevolgen oorlog Oekraine

HOE - Fonds steun gevolgen oorlog Oekraine

Stichting HOE helpt kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa die actief betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Om deze redenen is het ‘fonds steun gevolgen oorlog Oekraïne’ opgericht. We richten ons in eerste instantie op hulpverlening aan vluchtelingen in Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië en niet op directe noodhulp, omdat we geen contactpersonen of partners hebben waar op dit moment oorlogshandelingen plaatsvinden.

NB. Waarom doet stichting HOE niet mee met het christelijk noodhulpcluster?

Stichting HOE wordt niet genoemd als organisatie die zich aangesloten heeft bij het christelijk noodhulpcluster. De reden is dat HOE geen projecten in het oorlogsgebied in Midden- en Oost-Oekraïne heeft. De projecten van HOE bevinden zich in het zuidwesten van Oekraïne, tegen de Hongaarse grens aan. Daar zijn geen aanvallen geweest. Er zijn geen slachtoffers te betreuren, al zorgt de vluchtelingenstroom voor nieuwe uitdagingen voor de kerken en christelijke organisaties daar. Het noodhulpcluster heeft veel ervaring bij directe hulpverlening tijdens oorlogen en rampen. Die ervaring heeft stichting HOE niet. Overigens is er contact met het noodhulpcluster en wordt er binnen het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) gekeken hoe er samenwerkt kan worden in en voor Oekraïne. Uiteraard helpt HOE waar mogelijk en werven we voor hulp aan vluchtelingen via kerken en christelijke organisaties in de landen die grenzen aan Oekraïne. Uw bijdrage is welkom.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland?http://www.gave.nl/oekraine

K&E

K&E

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

26 mrt. 2023 Nederlands Bijbelgenootschap - Prenten bijbels voor Suriname

Nederlands Bijbelgenootschap - Prenten bijbels voor Suriname

Steun ons werk voor de Bijbel

Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.

Als onderdeel van de United Bible Societies dragen we verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder de steun van leden en donateurs.

 

Voor meer informatie : www.bijbelgenootschap.nl

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

2 apr. 2023 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Plaatselijk Evangelisatiewerk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. 

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

K&E

K&E

kerkradio en tv

kerkradio en tv

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

7 apr. 2023 GZB - Opvanghuis voor mensen met een beperking

GZB - Opvanghuis voor mensen met een beperking

In Malawi worden mensen met een beperking vaak niet gezien of aan de kant gezet. Soms gaat het zo ver dat de familie niet eens voor hen wil zorgen. Ze worden vaak ook niet betrokken bij activiteiten binnen de kerk. Vooral het laatste is zorgwekkend, want juist binnen de kerkelijke gemeente moet oog en aandacht zijn voor de kwetsbaren.

Tidzalerana is een opvanghuis voor mensen met een beperking. Zij krijgen naast onderdak, begeleiding en verzorging ook dagelijks een Bijbelse boodschap mee. Iedere bewoner wordt waar mogelijk geholpen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze op den duur in een bepaalde vorm van levensonderhoud kunnen voorzien. Sommigen volgen een ICT opleiding, anderen repareren schoenen of maken deurmatten. Daarnaast worden lokale gemeenten aangemoedigd door het werk in Tidzalerana. De lokale gemeenten gebruiken dit voorbeeld hoe zij kunnen omzien naar de kwetsbaren binnen en buiten de gemeente.

Voor meer informatie:  https://www.gzb.nl/projecten/malawi-opvanghuis-voor-mensen-met-een-beperking

K&E

K&E

de Herberg

de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg ontvangt geen subsidie. De gasten betalen een eigen bijdrage, maar dat is niet voldoende. Uw bijdrage is dus van groot belang!

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

9 apr. 2023 Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië, Pasen)

Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië, Pasen)

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.

Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen! 

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Voor meer informatie:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-moldavie-pasen/

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

16 apr. 2023 Kerkdiensten Hernesseroord

Kerkdiensten Hernesseroord

De diaconale collecte is bestemd voor de organisatie van kerkdiensten op Hernesseroord. Deze kerkdiensten worden vanuit Zuidwester niet financieel ondersteund. Wel wordt er ruimte beschikbaar gesteld. De kosten voor de kerkdiensten worden gevormd door kosten voor voorganger, organist, muziekgroep, koffie/thee/fris, aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten, muziekboeken etc. Van harte aanbevolen! 

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

23 apr. 2023 Open Doors - Geef de Bijbel cadeau

Open Doors - Geef de Bijbel cadeau

Wereldwijd hebben miljoenen volgelingen van Christus nog altijd geen eigen Bijbel. Maar de Bijbel geeft geloof om stand te kunnen houden tegen vervolging, hoop op een betere toekomst, en laat de liefde van God voor de mens zien.

 

Met jouw gebed voor Bijbels en jouw gift kunt u geloof, hoop en liefde doorgeven aan vervolgde christenen. Voor 6 euro kunnen we een vervolgde christen een Bijbel geven. Hoeveel Bijbels geef jij?

 

Voor meer informatie: https://www.opendoors.nl/doe-mee/geef/projecten/geef-de-bijbel-cadeau/

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

30 apr. 2023 GZB - Opleiding van predikanten en voorgangers

GZB - Opleiding van predikanten en voorgangers

De Presbyteriaanse kerk in Blantyre (Zuid-Malawi) kent een forse groei, maar er is een groot tekort aan predikanten. De voorgangers in de vele gemeenten hebben weinig tot geen theologische kennis, waardoor preken eenzijdig worden, er onvoldoende pastorale zorg is en kwetsbaren niet worden opgemerkt. Vanuit de kerken is er daarom een grote vraag naar goed theologisch onderwijs.

Door het aanbieden van Veritas en Timothy Leadership Trainingen (TLT) worden voorgangers en predikanten toegerust met de nodige theologische kennis. Wat is gedegen exegese? Hoe bouw je een preek op en hoe breng je een Bijbelse boodschap op een goede wijze over aan je doelgroep? Dit zijn nog maar een paar van de vele topics die behandeld worden tijdens de cursus. Er wordt niet alleen exegetisch en theologisch onderwijs aangeboden, maar ook onderwerpen als rentmeesterschap en pastoraat komen aan bod.

Voor meer informatie:  https://www.gzb.nl/projecten/malawi-opleiding-van-predikanten-en-voorgangers

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

7 mei 2023 Dabar - Eilandelijk evangelisatiewerk

Dabar - Eilandelijk evangelisatiewerk

Bijna iedereen is wel bekend met het Dabarwerk wat o.a. in Ouddorp wordt gedaan tijdens de zomervakantie. Vanuit de eilandelijke evangelisatiecommissie wordt dit werk al vele jaren actief uitgevoerd en gecoördineerd. Onze collecte deze zondag is voor deze en andere activiteiten die de commissie organiseert.   Van harte aanbevolen!

K&E

K&E

Quotum

Quotum

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

14 mei 2023 Project 1027 - Medische zorg Albanië

Project 1027 - Medische zorg Albanië

Albanië krabbelt op na het communistisch regime, maar is nog altijd één van de armste landen van Europa. De jonge protestantse kerk is klein van omvang, maar wel krachtig! De Albanese kerk wil uitreiken naar mensen in nood en zo Gods liefde zichtbaar maken.

Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen.

Voor meer informatie: https://www.project1027.nl/wp-content/uploads/2022/08/folder-collecterooster-2023-webversie1027.pdf

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

18 mei 2023 Gochurch

Gochurch

Ondersteuning GOChurch

GO Church is een multi-culturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.

Zie voor meer informatie de site: https://www.gochurch.nl/

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

21 mei 2023 Steunfonds CHE

Steunfonds CHE

Impact hebben in de beroepspraktijk en de samenleving. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wil studenten niet alleen opleiden tot professionals die het vak verstaan, maar ook dat zij toegerust worden om als christen een beroep uit te oefenen. De manier waarop de hogeschool hieraan invulling geeft, kost geld.

Stichting Steunfonds CHE werft fondsen om daarmee financiële ondersteuning te bieden aan projecten en onderzoeken die een bijdrage leveren aan de beroepspraktijk van christen-professionals. Daarmee zorgt de stichting ervoor dat juist de christelijke vorming de volledige aandacht heeft zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Stichting Steunfonds CHE financiert een aantal activiteiten waarin het christen-zijn tot uiting komt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo draagt Stichting Steunfonds CHE bij in financiële middelen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, publicaties, studiedagen, beurzen voor christen-studenten uit het buitenland en contacten met verwante instellingen in het buitenland.

Kijk ook op https://www.che.nl/stichting-steunfonds

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

28 mei 2023 GZB - Pinksterzending collecte - Theologische school Cyangugu

GZB - Pinksterzending collecte - Theologische school Cyangugu

De noodzaak van een professionele theologische opleiding in Rwanda neemt toe. De overheid stelt namelijk steeds meer eisen aan het opleidingsniveau van predikanten. In de 34 kerkelijke gemeenten binnen de regio Cyangugu is maar een deel van de predikanten officieel bevoegd. Door de theologische opleiding te volgen, kunnen deze studenten doorgroeien en komt de vervolgstap naar een officiële opleiding dichterbij. Ook mensen die actief zijn in het jeugdwerk worden hier getraind. De Anglicaanse Kerk is een paar jaar geleden gestart met een theologische school. Naast basiskennis van de Bijbel worden de studenten geholpen met het leiden van een gemeente, het maken van een preek, de omgang met kinderen en jongeren, het voeren van een pastoraal gesprek en praktische zaken als Engelse taalvaardigheid. De opleiding duurt twee jaar. Om de maand komen de studenten naar de school in Kamembe. Een klas bestaat uit circa 30 studenten die intensief met elkaar optrekken en van elkaar leren. Tussentijds krijgen ze opdrachten mee en worden ze in hun plaatselijke gemeente bezocht door de leiding van de school.

Kijk ook op: https://www.gzb.nl/projecten/rwanda-theologische-school

K&E

K&E

kerkradio en tv

kerkradio en tv

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

4 jun. 2023 Gevangenzorg Nederland

Gevangenzorg Nederland

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Kijk ook op https://gevangenenzorg.nl/

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

11 jun. 2023 IZB - Licht op Zuid

IZB - Licht op Zuid

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Kijk ook op https://www.izb.nl/project/21/Licht-op-Zuid

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

18 jun. 2023 Stichting OZO - Onderling Zorg Oekraine

Stichting OZO - Onderling Zorg Oekraine

Een nieuw project met een nieuwe naam: Rehoboth Boerderij. Na de gedwongen teruggave van het boerderijproject aan de kerk brak er een periode aan van evaluatie en een zoektocht naar een nieuw boerderijproject. Want we blijven, samen met de Oekraïense medewerkers, ervan overtuigd dat een goed opgezet plan om met landbouwproducten inkomsten te genereren kansen biedt om selfsupporting in gang te zetten.

Kartrekkers voor dit weergaloze project zijn de Oekraïense OZO medewerkers Jenö en Jani. Door hun tomeloze inzet is er gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. Het resultaat hiervan is de beschikking ruim 36 hectare landbouwgrond (eigendom en gehuurd) en een machinepark zoals een tractor, een zaaimachine, een kunstmeststrooier, een beregeningsinstallatie en de humanitair geschonken machines uit het eerdere boerderijproject.

Kijk ook op: https://www.stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=rehoboth_boerderij

K&E

K&E

onderhoud pastorie

onderhoud pastorie

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

25 jun. 2023 Project 1027 - Zimbabwe - Versterken diaconale rol lokale gemeenten

Project 1027 - Zimbabwe - Versterken diaconale rol lokale gemeenten

Het Community Based Aid Programme (CBAP) is door de kerk opgericht om uit te reiken naar mensen voor wie het leven overleven is. CBAP verlangt naar een kleurrijke kerk waar Gods goede boodschap de bron is van al het werk. Bouwend, stap voor stap, aan een open christelijke gemeenschap die bereid is deze boodschap Zimbabwe in te dragen.

Dit doen ze door verschillende kerken in Zimbabwe bewust te maken van hun diaconale roeping. Door middel van trainingen voor kerkleiders en kerkleden willen ze de kerk ondersteunen en uitdagen tot een moedig geloof dat door de kerkdeuren heen de wereld intreedt. Zes kerken willen deze uitdaging aangaan en met de kerkleden de gemeenschap intrekken om hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben. Zo zullen er naast de verschillende trainingen en workshops outreaches georganiseerd worden waarbij ook een medisch team van vijf artsen de wijk intrekt om gezondheidszorg aan te bieden.

De training betreft onder meer hoe je met weinig middelen je inkomsten kunt verbeteren, bijvoorbeeld door het houden van kippen. Er is een fonds om de mensen te helpen een start te maken, door bijvoorbeeld een aantal kippen te geven. Gemeenteleden zelf kunnen ook profiteren van dit project.

Ook al hebben deze christenen zelf weinig, met dit project willen we ze aanmoedigen te delen van hetgeen waar ze mee gezegend zijn, in kracht, in middelen en boven alles in de goede boodschap.

Kijk ook op: https://www.project1027.nl/project/zimbabwe-versterken-diaconale-rol-lokale-gemeenten/ 

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

Ondersteuning zendingswerk Fam. Okker Senegal

De deurcollecte van het 1ste halfjaar is bestemd voor de ondersteuning van het zendingswerk in Senegal door de Familie Okker. Deze familie is afkomstig uit Den Bommel en onlangs uitgezonden door CAMA Nederland.

(Meer informatie over dit project en deze familie kunt u terug vinden in het gemeentecontact januari 2019.)

Eind 2018 is ook onze gemeente (naast vele andere gemeentes op het eiland) benaderd met de vraag voor financiële ondersteuning van dit zendingswerk.

Als diaconie willen we dit werk van harte ondersteunen, u ook ?

Hun visie en missie

“Wij zijn geroepen om de mensen in Senegal te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen we door middel van het aangaan van strategische en langdurige relaties met leiders en de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. Door middel van professionele trainingen en zakelijke activiteiten wordt het mogelijk gemaakt dat leiders van bedrijven, hun families en gemeenschappen positief getransformeerd worden. Naast het werk vanuit het business center willen we de lokale kerk in Senegal ondersteunen en versterken.”

Meer online informatie : https://www.okkernotes.com/

2 jul. 2023 Youth for Christ Jongerenwerk Goeree-Overflakkee

Youth for Christ Jongerenwerk Goeree-Overflakkee

Youth For Christ Goeree-Overflakkee doet missionair jongerenwerk en gaat behoeftegericht, relationeel en integraal te werk. Een duurzame vertrouwensrelatie tussen jongeren en de medewerkers staat hierbij centraal.

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien. Door de uitgestrektheid van het eiland is een centraal gelegen ontmoetingsplek hiervoor helaas niet ideaal. Wij zetten om die reden een mobiele ontmoetingsplek in. Op deze manier kunnen we alle jongeren van het eiland in hun eigen omgeving opzoeken en bereiken.

Kijk ook op https://goeree-overflakkee.yfc.nl/#over-ons

K&E

K&E

Kinderdorp Borneo

Kinderdorp Borneo

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

9 jul. 2023 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

 • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
 • Ondersteuning van personen in financiële nood
 • Lokale diaconale projecten
 • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

Jeugdwerk

Jeugdwerk

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

16 jul. 2023 HGJB - Jeugdwerk Landelijk

HGJB - Jeugdwerk Landelijk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

onderhoud pastorie

onderhoud pastorie

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

23 jul. 2023 Alpha Nederland

Alpha Nederland

Alpha Nederland

Alpha wordt gratis aangeboden. Bij honderden kerken zet een team van vrijwilligers zich in om de Alpha-bijeenkomsten tot een succes te maken. In een ongedwongen sfeer – en altijd startend met een heerlijke maaltijd – ontdekken de deelnemers waar het christelijk geloof over gaat. Op de website alpha-cursus.nl staan indrukwekkende getuigenissen van mensen die door Alpha herstel hebben ervaren en tot geloof zijn gekomen.

...maar kost wel geld

Om de honderden teams die Alpha geven te ondersteunen met eigentijdse materialen en hoogwaardige trainingsdagen is jaarlijks veel geld nodig. Alpha Nederland doet haar werk ten dienste van de kerken. Maar zonder de steun kerken als de onze gaat het niet. Ze zijn afhankelijk van giften.

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

30 jul. 2023 Plaatselijk Evangelisatie werk

Plaatselijk Evangelisatie werk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. 

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

6 aug. 2023 IJM - Strijd tegen slavernij

IJM - Strijd tegen slavernij

Elke dag worden onschuldige mensen geslagen, verkracht en misbruikt in slavernij.
Met uw hulp kunnen wij hen bevrijden en voor eens en voor altijd een einde maken aan slavernij.

Voor meer informatie:  https://www.ijmnl.org/slavernij

K&E

K&E

Quotum

Quotum

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

13 aug. 2023 Kerk in Actie - Zending Ghana

Kerk in Actie - Zending Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims.

Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

Lees meer op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-ghana/

K&E

K&E

Onder de wiek

Onder de wiek

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

20 aug. 2023 Dorcas - Hulp aan de allerarmsten

Dorcas - Hulp aan de allerarmsten

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Voor meer informatie: www.dorcas.nl

K&E

K&E

onderhoud pastorie

onderhoud pastorie

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

27 aug. 2023 Nederlands Bijbelgenootschap - De samenleesbijbel voor Moldavië

Nederlands Bijbelgenootschap - De samenleesbijbel voor Moldavië

Steun ons werk voor de Bijbel

Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.

Als onderdeel van de United Bible Societies dragen we verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder de steun van leden en donateurs.

 

Voor meer informatie : www.bijbelgenootschap.nl

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

IZB Pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam een indrukwekkende transformatie ondergaan. Wat ooit begon als een kleine groep mensen is uitgegroeid tot een bloeiende zelfstandige wijkgemeente. Maar dat is niet het enige. Vanuit Noorderlicht zijn er ook nieuwe en opwindende initiatieven ontstaan. Het begon met de missionaire pioniersplek OMG, gevolgd door Noorderlicht-Oranjekerk in Rotterdam-Noord. En als kers op de taart, in december 2019, werd Noorderlicht-Charlois in Rotterdam-Zuid gelanceerd. Predikant en pionier Niels de Jong voelt de diepe roeping om niet alleen de zegeningen van de afgelopen jaren te tellen, maar ook anderen te laten delen in deze prachtige ontwikkelingen.

3 sep. 2023 Project 1027 - Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

Project 1027 - Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door

natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Wij willen de lokale kerk helpen om deze

kwetsbare mensen opleidingen en trainingen te bieden om de levens van de allerarmsten in dit gebied te

helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delenen relaties te leggen.

 

Voor meer informatie: https://www.project1027.nl/wp-content/uploads/2022/08/folder-collecterooster-2023-webversie1027.pdf

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

10 sep. 2023 Siriz (VBOK) - Maatschappelijk werk bij onbedoelde zwangerschappen

Siriz (VBOK) - Maatschappelijk werk bij onbedoelde zwangerschappen

Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. We bieden hulp bij het maken van een keuze, bieden waar nodig opvang en kijken samen naar de toekomst. Daarbij hebben we oog voor moeder, vader en (ongeboren) kind. We gaan het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording. Onze ervaring en kennis willen we graag delen.

Voor meer informatie: https://www.vbok.nl/over-vbok/

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

17 sep. 2023 Tear - Nacht zonder dak

Tear - Nacht zonder dak


K&E

K&E

onderhoud pastorie

onderhoud pastorie

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

24 sep. 2023 Woord & Daad - Samen de strijd aan tegen kindslavernij in Ethiopië

Woord & Daad - Samen de strijd aan tegen kindslavernij in Ethiopië

Ieder kind is het waard om op te groeien in vrijheid. Helaas zitten wereldwijd miljoenen kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Bijvoorbeeld in Ethiopië, waar een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving leidt tot uitbuiting van kinderen. Daarom werkt Woord en Daad, samen met een consortium van lokale partners, aan de bestrijding van moderne slavernij door de ketens van kinderarbeid en uitbuiting in Ethiopië te doorbreken.

Het project in Ethiopië richt zich op het voorkomen van kinderarbeid door bewustwording te creëren in de gemeenschap en door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. Hierbij worden meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. Daarnaast krijgt in het project de opvang en re-integratie van kinderen die het slachtoffer zijn geweest van mensenhandel, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting een plek. Ook werken we samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie: https://www.woordendaad.nl/projecten/samen-de-strijd-aan-tegen-kindslavernij/

K&E

K&E

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

1 okt. 2023 Wycliff - Bijbel vertaling

Wycliff - Bijbel vertaling

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.

Voor meer informatie:  https://wycliffe.nl/

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

8 okt. 2023 Kerk en Israël

Kerk en Israël

Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

K&E

K&E

Jaap & Marieke den Butter

Jaap & Marieke den Butter

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

15 okt. 2023 Plaatselijk Evangelisatie werk

Plaatselijk Evangelisatie werk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. 

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

22 okt. 2023 Project 1027 - Aandacht voor kinderen in Nicaragua

Project 1027 - Aandacht voor kinderen in Nicaragua

Diaconaal werk door jonge gemeenten

Veel dorpen in Egypte kampen met problemen, zoals ongeletterdheid, werkloosheid, gebrek aan kraanwater en goede gezondheidszorg. De jonge christelijke gemeenten in deze dorpen hebben veelal het verlangen om een krachtig getuigenis te zijn in hun omgeving.

Hun diaconale rol is belangrijker dan ooit! Wij willen hen helpen om activiteiten te ontwikkelen die uitzien naar de gemeenschap of die arme gemeenteleden helpen om hun eigen inkomen te verwerven.

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

Voor meer informatie: https://www.project1027.nl/wp-content/uploads/2022/08/folder-collecterooster-2023-webversie1027.pdf

K&E

K&E

Orgelfonds

Orgelfonds

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

29 okt. 2023 GZB - Voedselprogramma voor kinderen en ouderen

GZB - Voedselprogramma voor kinderen en ouderen

Namibië is een van de landen in de wereld met de grootste inkomensongelijkheid. Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Kinderen gaan vaak met een lege maag naar school, in de sloppenwijken is er geregeld sprake van huiselijk geweld en bejaarden leven veelal in eenzaamheid. Daarnaast hebben mensen geen of nauwelijks toegang tot medische zorg.

Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, diverse voedselprogramma’s. In scholen en op straat worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Ook in de sloppenwijken wordt voedselhulp aangeboden, waarbij kinderen ook geholpen worden het trauma van huiselijk geweld te verwerken om weer ‘kind’ te kunnen zijn. Medische teams en vrijwilligers trekken de arme wijken in om mensen te onderzoeken en medische hulp te bieden. Daarnaast is er een vereniging van ouderen die voedselpakketten uitdeelt aan bejaarden, waarbij ze ook oog hebben voor hun eenzaamheid en met hen bidden.

Voor meer informatie: https://www.gzb.nl/projecten/namibie-voedselprogramma-voor-kinderen-en-ouderen

K&E

K&E

kerkradio en tv

kerkradio en tv

Kairos

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

1 nov. 2023 Open doors - Blijvende steun aan christenen in het Midden Oosten

Open doors - Blijvende steun aan christenen in het Midden Oosten

Een decennium van oorlog, vervolging en pandemie heeft de christelijke gemeenschappen in Syrië en Irak extreem kwetsbaar gemaakt. In de afgelopen zeven jaar is de aandacht, het gebed en de steun voor de kerk in het Midden-Oosten enorm gegroeid. En ons werk gaat onverminderd door.

Dankzij jouw steun houdt de kerk in Syrië en Irak stand. Midden in de verscheuring zijn oases ontstaan voor christenen op de vlucht. Kerken zijn veranderd in Centers of Hope. Iedereen is welkom voor geestelijke hulp en praktische zaken als voedsel, kleren en onderdak. Dat is nog altijd hard nodig. Help mee en geef blijvende hoop!

Voor meer informatie: https://www.opendoors.nl/doe-mee/geef/projecten/geef-blijvende-hoop-aan-christenen-in-het-midden-oosten/

K&E

K&E

*geen 3e collecte*

*geen 3e collecte*

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

5 nov. 2023 Diaconie - Algemene middelen

Diaconie - Algemene middelen

Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen van de diaconie. Met uw bijdrage steunt de diaconie diverse doelen, hierbij moet u denken aan:

 • Eenmalige bijdragen bij rampen (noodhulp)
 • Ondersteuning van personen in financiële nood
 • Lokale diaconale projecten
 • Lokaal ouderenwerk

Heeft u vragen hierover neemt u gerust contact op met één van de diakenen!

K&E

K&E

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

12 nov. 2023 HGJB - Jeugdwerk

HGJB - Jeugdwerk

Deze collecte is bestemd voor de HGJB. Met de opbrengst van deze collecte worden activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld om onze jongeren toe te rusten in hun geloof. Ook onze gemeente maakt gebruik van HGJB-materialen en cursussen voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Voor meer informatie kijk op www.hgjb.nl

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

19 nov. 2023 Kerk in Actie - Pastoraat (Nederland)

Kerk in Actie - Pastoraat (Nederland)

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Voor meer informatie kijk op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-pastoraat-nederland/

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

26 nov. 2023 de Herberg - Pastorale zorg

de Herberg - Pastorale zorg

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg ontvangt geen subsidie. De gasten betalen een eigen bijdrage, maar dat is niet voldoende. Uw bijdrage is dus van groot belang!

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

3 dec. 2023 Dorcas - Hulp aan de allerarmsten

Dorcas - Hulp aan de allerarmsten

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Voor meer informatie: www.dorcas.nl

K&E

K&E

Stichting de Schuilplaats

Stichting de Schuilplaats

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

10 dec. 2023 Noodhulp Israël en Gaza door Kerk in Actie

Noodhulp Israël en Gaza door Kerk in Actie

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

17 dec. 2023 Plaatselijk Evangelisatie werk

Plaatselijk Evangelisatie werk

De collecte is deze zondag bestemd voor het plaatselijk Evangelisatiewerk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Evangelisatiewerk in Dirksland en omstreken. Denkt u bijvoorbeeld aan acties tijdens de jaarmarkt, de organisatie van de Alpha cursus en de activiteiten in de Oude Bieb. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. 

Kunnen we op uw steun rekenen?

 

K&E

K&E

Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

24 dec. 2023 Leger des Heils - Hulp voor mensen die zich eenzaam voelen

Leger des Heils - Hulp voor mensen die zich eenzaam voelen

Het Leger des Heils wil iedereen helpen die hulp nodig heeft maar daarvoor nergens anders terecht kan. Ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding. De hulpverlening strekt zich uit van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. En veel mensen een beroep op de hulp van het Leger des Heils voor gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

K&E

K&E

*geen 3e collecte*

*geen 3e collecte*

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

25 dec. 2023 De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop - Verslavingszorg

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling. Uw gift wordt besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

Voor meer informatie: https://www.dehoop.org/

 

K&E

K&E

Verwarming

Verwarming

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt

 

31 dec. 2023 Gereformeerde Bond - Studiefonds

Gereformeerde Bond - Studiefonds

De diaconale collecte op is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, van ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

K&E

K&E

Pastoraat

Pastoraat

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Diaconaal project 'Voor mekoare koken'

Voor Mekaore is een samenwerkingsverband tussen de SVIK, Hervormde Gemeente Dirksland en de Oranjevereniging. Samen zorgen zij dat de gezamenlijke maaltijden “Samen koken, samen eten” voor Dirkslanders mogelijk worden gemaakt