Cursus Discipelschap

Bericht 15 april:

7 april 2024, 7e avond

Deze keer stond gebed en hoe je invulling aan je geloofsleven (bediening) 
kan geven. Naast een aantal stellingen over wat we hieronder wel/niet verstaan
en de discussie hierover met elkaar stond het gebed om vervulling met de Heilige Geest en voorbede voor degene waar je deze avond samen mee in gebed ging.

We zien terug op een mooie en gezegende avond waarin naast ontmoeting
met elkaar ook Gods Geest merkbaar aanwezig was.

Bericht 27 maart:

Op zondagavond 3 maart lazen we Johannes 11, het aangrijpende verhaal van Lazarus en het verdriet van de zussen. Misschien is het verdriet herkenbaar en worstel je ook met deze vraag waar Jezus was. Hij wil dichtbij jou komen, ook waar jij pijn ervaart. Op de cursus zijn we daarover in gesprek gegaan en hebben we met elkaar gebeden. Bij deze de handout als je er verder over na wilt denken en mee aan de slag wil gaan.

Bericht 2 februari:

Op zondagavond 7 januari hebben we in de avonddienst gezien hoe Jezus de hoogste Profeet is in zijn omgang met de Samaritaanse vrouw. Door de Heilige Geest wordt de gave van profetie vandaag gegeven aan de gemeente van Jezus Christus en worden we opgeroepen om ons ernaar uit te strekken. Bij deze de handout die we op de cursusavond na de dienst besproken hebben, met twee praktische oefeningen om profetie in de praktijk te brengen. Want ook door u en door jou heen wil God spreken om de gemeente op te bouwen! De volgende avond over discipelschap vindt plaats op zondagavond 4 februari.

Bericht 26 november:

Op 19 november, tijdens de cursus ‘volg mij’, gingen we met 45 jonge mensen dieper in op het thema van identiteit. Want wie je bent, staat in directe verbinding met wie God is. We zijn begonnen met aanbidding door het opschrijven van Gods eigenschappen volgens Johannes 1. Terwijl de pennen bewogen, stroomde er aanbidding uit de harten over de grootsheid, genade, liefde en trouw van onze God. Het werd duidelijk dat Hij zo anders is dan de beelden die wij van Hem kunnen vormen. We beleden hoe vaak we Hem anders zien dan Hij werkelijk is, en daarmee ook onszelf. Samen hebben we God gevraagd hoe Hij ons ziet, door de liefdevolle ogen van Jezus Christus. Het was ontroerend om te zien hoe God door de Heilige Geest verschillende mensen woorden en beelden schonk, hen bevestigde als geliefde kinderen van de Vader en openbaarde wat Hij in hun leven heeft gelegd. Download de hand-out en ga er thuis ook mee aan de slag. We nodigen je van harte uit voor onze volgende bijeenkomst op zondag 3 december over ‘genezing en wonderen’.

Op 19 november, tijdens de cursus ‘volg mij’, gingen we met 45 jonge mensen dieper in op het thema van identiteit. Want wie je bent, staat in directe verbinding met wie God is. We zijn begonnen met aanbidding door het opschrijven van Gods eigenschappen volgens Johannes 1. Terwijl de pennen bewogen, stroomde er aanbidding uit de harten over de grootsheid, genade, liefde en trouw van onze God. Het werd duidelijk dat Hij zo anders is dan de beelden die wij van Hem kunnen vormen. We beleden hoe vaak we Hem anders zien dan Hij werkelijk is, en daarmee ook onszelf. Samen hebben we God gevraagd hoe Hij ons ziet, door de liefdevolle ogen van Jezus Christus. Het was ontroerend om te zien hoe God door de Heilige Geest verschillende mensen woorden en beelden schonk, hen bevestigde als geliefde kinderen van de Vader en openbaarde wat Hij in hun leven heeft gelegd. Download de hand-out en ga er thuis ook mee aan de slag. We nodigen je van harte uit voor onze volgende bijeenkomst op zondag 3 december over ‘genezing en wonderen’.

Bericht 12 november:

Zondag 19 november komen we weer bijeen voor de tweede avond. Ook nu starten we weer direct na de avonddienst in Onder de Wiek. We zien terug op een inspirerende avond met een mooie groep 20’ers en 30’ers die we nu graag weer ontmoeten! Maar wie de eerste avond nietaanwezig kon zijn is nu natuurlijk ook welkom. Dus graag tot zondagavond 18 november a.s. in Onder de Wiek!

Bericht 22 oktober:

Afgelopen zondagavond hebben we de eerste dienst gehad met als thema ‘volg mij’. Jezus roept ons om als leerlingen achter Hem aan te gaan. Enerzijds een spannende weg en tegelijk verlangen we om onder een geopende hemel te mogen leven. Na afloop van de dienst zijn we met een mooie groep 20ers en 30ers er praktisch mee aan de slag gegaan in ‘Onder de wiek’. Het werd een hele goede avond met een heel eerlijk gesprek over dit thema. Maar discipelschap is niet alleen iets voor jongeren. Daarom delen we de handout en de vragen om het praktisch te maken met heel de gemeente, zodat u en jij er ook mee aan de slag kunnen gaan. Ook voor iedereen die deze eerste keer gemist heeft. De volgende dienst met als thema ‘volg mij’ is op zondag 19 november en direct na afloop gaan we ermee aan de slag in ‘onder de wiek’. Overige data (zondag dan wel maandag) zullen op de website worden gepubliceerd. Opgave voor de avond is niet nodig, je bent welkom.

Vergelijkbare berichten