De kerkenraad werkt met een beleidsplan wat steeds voor een periode van 4 jaren wordt vastgesteld. In de kerkenraadvergadering is het beleidsplan voor de periode 2023 t/m 2028 vastgesteld. U kunt het beleidsplan inzien/downloaden d.m.v. onderstaande link (PDF-document).