Jaap en Marieke wonen sinds 2002 in een ‘gesloten land’ in Zuid Oost Azië.

Ze geven leiding aan verschillende teams die zich richten op gemeentestichting onder een aantal onbereikte bevolkingsgroepen. Deze bevolkingsgroepen hebben allemaal hun eigen taal en cultuur. De teams proberen in de moeilijk toegankelijke gebieden op creatieve wijze in contact te komen met de lokale bevolking. Bijvoorbeeld door middel van ontwikkelingswerk, het opzetten van een klein bedrijf of het toerisme.

In hun werk staat het begeleiden van de teams, samenwerking met andere organisaties en de lokale gemeente centraal. De teams zijn vaak erg klein vergeleken met de grote (geestelijk) nood die er onder de bevolkingsgroepen is. Mobilisatie van nieuwe werkers is daarom ook een onderdeel van het werk. Deze nieuwe werkers kunnen uit Nederland of andere westerse landen komen, maar steeds meer zendelingen komen ook uit Aziatische landen.

Het gezin van Jaap en Marieke telt acht kinderen (Christian, Jesse, Grace, Yiska, Tim, Amy, Vera en Ellie). De twee oudsten zijn in Nederland voor hun studie. De andere kinderen krijgen thuis les.

Naast de steun die Jaap en Marieke aan de Gemeentestichting-teams geven, willen ze als christelijk gezin door hun levenswandel een licht zijn in de omgeving waar ze wonen.